Informacje

Usługa podróży / autor: Jacek Karnowski
Usługa podróży / autor: Jacek Karnowski

Coraz mniej usług sprzedajemy Niemcom

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 października 2019, 18:30

  • 5
  • Powiększ tekst

Pozycja Niemiec w polskim handlu usługami słabnie między innymi ze względu na niewielki wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami, które są drugą co do wartości kategorią usług w naszym eksporcie na ten rynek - wskazał w środę Polski Instytut Ekonomiczny.

Skutkiem znacznego wzrostu eksportu było powiększenie nadwyżki Polski w handlu usługami o blisko 21 proc., do rekordowego poziomu 92 mld zł. Przyrost dodatniego salda odnotowano w handlu z większością głównych partnerów handlowych, szczególnie wyraźny w relacjach z Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią” - czytamy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Ekonomicznego PIE”.

Eksperci instytutu zwrócili uwagę, że 2018 r. był kolejnym rokiem wyraźnego wzrostu obrotów polskiego handlu usługami. „Wartość usług świadczonych przez polskie firmy nierezydentom (eksport) wzrosła o 13,5 proc., przekraczając 250 mld zł, natomiast wartość usług nabytych od podmiotów zagranicznych (import) zwiększyła się o 9,7 proc., do ponad 158 mld zł” - napisali.

Polski handel usługami, podobnie jak towarami, koncentruje się na krajach Unii Europejskiej - w 2018 r. na UE przypadało 69,5 proc. eksportu i 79,3 proc. importu - zaznaczył PIE. Dodał, że głównym partnerem Polski, z udziałami odpowiednio 22,7 proc. i 21,5 proc., były Niemcy. „W ostatnich latach handel usługami z tym krajem rozwijał się jednak mniej dynamicznie niż ogółem, co przełożyło się na systematyczny spadek ich znaczenia, szczególnie w eksporcie, o 1,5 pkt. proc. w ciągu 5 lat” - zaznaczyli.

Według analityków PIE istotny wpływ na poziom eksportu do Niemiec miał słaby wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami (4,2 proc. średniorocznie w latach 2014-2018), będących drugą co do wartości kategorią usług w polskim eksporcie do tego kraju. „Jednocześnie utrzymywał się stosunkowo silny wzrost dwóch pozostałych ważnych kategorii usług - transportowych i tzw. pozostałych usług biznesowych (wzrost po kilkanaście procent średniorocznie)” - wskazali.

Największe wzrosty, jak przypomniał PIE, notował eksport usług komunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych, a także usług, których dotychczasowe znaczenie w eksporcie do Niemiec było marginalne. W imporcie najszybciej rosła wartość pozostałych usług biznesowych (średniorocznie o ok. 11 proc.), głównie technicznych, doradztwa gospodarczego i w zakresie public relations - dodano. „Usługi te, wraz z usługami związanymi z podróżami i usługami transportowymi (wzrost średnioroczny o kilka procent), stanowiły główne kategorie usług importowanych z Niemiec. W ostatnich latach wyraźny był natomiast spadek importu usług budowlanych i finansowych, o niewielkim udziale w imporcie z tego kraju” - wyliczyli analitycy PIE.

Zwrócili uwagę, że spadkowi znaczenia Niemiec towarzyszył wzrost znaczenia drugiego partnera handlowego Polski - Wielkiej Brytanii. W latach 2014-2018 jej udział w polskim handlu usługami zwiększył się w eksporcie o 1,1 proc., do 7,5 proc., natomiast w imporcie - o 0,3 pkt. proc., do 8,2 proc. - zaznaczyli.

Ich zdaniem w związku z brexitem można się jednak spodziewać przynajmniej przejściowego ograniczenia handlu usługowego z Wielką Brytanią. „Mogłoby to oznaczać wzrost znaczenia innych krajów, z którymi handel rozwija się ostatnio najbardziej dynamicznie, w szczególności Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Holandii w eksporcie oraz Irlandii w imporcie” - podsumowano.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think-tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

PAP, DS

Powiązane tematy

Komentarze