Informacje

ZM Kania / autor: pixabay
ZM Kania / autor: pixabay

Cedrob sfinalizował przejęcie ZM Kania

---

  • Opublikowano: 31 października 2019, 13:00

    Aktualizacja: 31 października 2019, 13:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) zawarły z Cedrobem (jako dzierżawcą) umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na warunkach zgodnych z projektem tej umowy, podały ZM Henryk Kania.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z ww. umowy dzierżawy dzierżawca złożył wraz z zawarciem ww. umowy dzierżawy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł” - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarządca powziął wiadomość o wydaniu 30 października 2019 r. decyzji w której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Cedrobu, wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na zawarciu ww. umowy dzierżawy, podano również.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

Czytaj też:

ISBnews, DS

Powiązane tematy

Komentarze