Informacje

Mierzeja Wiślana / autor: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Mierzeja Wiślana / autor: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wkrótce decyzja środowiskowa ws. Mierzei

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 listopada 2019, 12:51

  • Powiększ tekst

Wkrótce Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda rozstrzygnięcie dotyczące decyzji środowiskowej dla kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W sprawie zgromadzono cały materiał dowodowy - podała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Zastrzeżenia do zapisów przyrodniczych w wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji środowiskowej dot. przekopu Mierzei Wiślanej miały zarząd woj. pomorskiego i organizacje ekologiczne. Złożyły od niej odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 5 grudnia 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia +Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat+ zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” - podała GDOŚ.

W komunikacie zamieszczonym na stronach internetowych GDOŚ podała, że „przed wydaniem rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Rozstrzygnięcie kończące postępowanie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia - wskazała GDOŚ.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie Justyna Januszewicz, wśród organizacji pozarządowych, które nie zgadzają się z zapisami decyzji środowiskowej, są Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia oraz Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody w Polsce z siedzibą w Krzykałach i Towarzystwo Ochrony Przyrody. Odwołanie od decyzji środowiskowej złożył także zarząd woj. pomorskiego.

Wydając decyzję środowiskową dla przekopu Mierzei, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie uznała, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni został zobowiązany m.in. do tego, by prowadzić prace w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb; inwestor musi także prowadzić prace czerpalne w sposób ograniczający zmętnienie wody - wskazała RDOŚ w Olsztynie.

Inwestor będzie musiał ustanowić w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego tzw. strefy ciszy o powierzchni 15 km2 z bezwzględnym zakazem wpływania wszelkich jednostek pływających w okresie budowy oraz z możliwością ograniczonego wpływania jednostek rybackich w okresie funkcjonowania inwestycji. Proponowany do wyłączenia obszar jest jednym z najcenniejszych miejsc dla ptaków i ryb w skali całego Zalewu - argumentował RDOŚ w Olsztynie.

Inwestor został zobowiązany do wprowadzenia na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego zakazu cumowania oraz zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej oraz zakazu uprawiania wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej w obrębie szuwaru oraz w strefie przybrzeżnej (około 200 m od szuwaru). Działanie ma wyeliminować zagrożenie płoszenia ptaków lęgowych, migrujących oraz pierzących; musi także wykonać sztuczną wyspy o powierzchni około 181 ha i zagospodarować ją tak by tworzyły się tam siedliska lęgowych ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Polsko-belgijskie konsorcjum NDI-Besix, czyli wykonawca przekopu przez Mierzeję Wiślaną, wybrany w przetargu, jest już na placu budowy.

Jak podała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, wykonawca pracuje obecnie nad harmonogramem prac budowlanych i dokumentami kontraktowymi, wymaganymi przed rozpoczęciem robót.

Według resortu gospodarki morskiej, budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

Czytaj też: Przekop Mierzei? Oby jak najszybciej

PAP, KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych