Informacje

KNF: Dwie kary pieniężne dla Copernicus TFI

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 listopada 2019, 15:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła nałożyć na Towarzystwo Funduszy Inwesycyjnych Copernicus dwie kary finansowe, w wysokości 2 mln zł oraz 1,5 mln zł, na skutek naruszenia m.in. przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych - podano w komunikacie.

Kara w wysokości 2 mln zł została nałożona przez KNF za naruszenie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Copernicus Capital TFI SA, regulacji wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z lokowaniem aktywów przez fundusze.

Komisja ustaliła, że w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych: MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, WELL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Whitestone Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (obecnie w Likwidacji) doszło do naruszenia ograniczenia inwestycyjnego, polegającego na lokowaniu aktywów wymienionych funduszy w udziały i akcje wyemitowane przez jeden podmiot na poziomie przewyższającym 20 proc. wartości aktywów funduszu” - czytamy w komunikacie KNF.

Poziomy zaangażowania w udziały i akcje wyemitowane przez jeden podmiot wahały się od ok. 24 proc do ok. 96 proc. wartości aktywów funduszy. Długość naruszeń trwała od 3 miesięcy do ponad 2 lat.

Druga kara pieniężna w wysokości 1,5 mln zł została nałożona w związku z brakiem działania w interesie uczestników funduszu, poprzez lokowanie aktywów funduszu w udziały jednej ze spółek, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy sytuacji tej spółki, w tym możliwości uzyskania przez spółkę przysługujących jej należności od podmiotu trzeciego. Przedstawiciele Komisji dodali w komunikacie, że: „udziały w spółce zostały nabyte z przekroczeniem 20 proc. ograniczenia inwestycyjnego. Skutkowało to koniecznością dokonania odpisu aktualizacyjnego w wysokości 100 proc. wartości należności dla spółki od podmiotu trzeciego, a następnie odpisem wartości udziałów spółki (wg ostatniej dostępnej wyceny). Oznaczało to dla funduszu znaczny spadek wartości aktywów oraz obniżenie wyceny certyfikatów inwestycyjnych”.

Na wysokość sankcji wpłynęły działania podjęte dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, polegające na odkupywaniu przez inne niż Towarzystwo podmioty od uczestników Whitestone FIZ AN certyfikatów inwestycyjnych Whitestone FIZ AN.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze