Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

ABW: Polska jest krajem o niskim stopniu zagrożenia terrorystycznego

Arkady Saulski

Arkady Saulski

dziennikarz Gazety Bankowej, członek zespołu redakcyjnego wGospodarce.pl, w 2019 roku otrzymał Nagrodę im. Władysława Grabskiego przyznawaną przez Narodowy Bank Polski najlepszym dziennikarzom ekonomicznym w kraju

  • Opublikowano: 4 grudnia 2019, 22:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Polska jest krajem o niskim stopniu zagrożenia terrorystycznego. Jednak ryzyka wystąpienia tego typu incydentów na terenie RP nie możemy wykluczyć całkowicie. Kampania Społeczna rozpoczęta przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma na celu podniesienie świadomości antyterrorystycznej” - wskazuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rozmowie z wGospodarce.pl.

Arkady Saulski: Akcja dotycząca edukacji w zakresie ataku terrorystycznego prowadzona jest w Polsce w taki sposób po raz pierwszy. Czy zdaniem ABW istnieją przesłanki by sądzić, iż nasz kraj może być celem takich ataków?

Zespół Prasowy ABW: Polska jest krajem o niskim stopniu zagrożenia terrorystycznego. Jednak ryzyka wystąpienia tego typu incydentów na terenie RP nie możemy wykluczyć całkowicie. Kampania Społeczna rozpoczęta przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma na celu podniesienie świadomości antyterrorystycznej zgodnie z głównymi założeniami dot. profilaktyki działań antyterrorystycznych. Kampania 4U! ma na celu wskazanie i przypomnienie Polakom o pewnych praktycznych sposobach w przypadku bezpośredniego zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Jak oceniają Państwo recepcję akcji? Czy spotkali się Państwo ze słowami krytyki lub uznania ze strony środowisk zajmujących się bezpieczeństwem?

Kampania Społeczna, po dwóch dniach od rozpoczęcia, spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem, o czym świadczy chociażby ilość wyświetleń filmu zamieszczonego w sieci Internet. Choć pojawiły się słowa krytyki, są one nieliczne, przeważają jednak opinie pozytywne w których wyrażane są słowa uznania. Odbiór głównego filmu jak pokazują statystyki jest bardzo dobry, 89,50 % wystawiło mu ocenę pozytywną.

Kampania nie pokazuje zbędnej agresji, skupiając się na istotnym przekazie zalecanego postępowania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Także inne jednostki związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem przyjęły kampanię 4U! jako narzędzie potrzebne do budowania świadomości antyterrorystycznej, przede wszystkim w oparciu o doświadczenie i praktyki z krajów, które terroryzmu doświadczyły. Nowością wprowadzoną w kampanii, było użycie słowa elementu profilaktyki antyterrorystycznej w postaci pierwszego U – Uważaj! Stanowi to rozszerzenie formy stosowanej i sprawdzonej przez liczne służby na świecie: RUN-HIDE-FIGHT.

Po publikacji pojawiły się głosy krytyczne, wskazujące, iż ostatni fragment nagrania (dotyczący czynnej samoobrony i walki z terrorystą) w warunkach polskich stwarza dla broniącego się ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych (krytycy powołują się na wyroki sądów skazujące osoby broniące się przed atakiem za „przekroczenie granic obrony koniecznej”) - czy ABW chce odnieść się do tego konkretnego zarzutu? A może istotnie przydałyby się zmiany w prawie, po to by ewentualna obrona konieczna nie była obarczona ryzykiem?

Polskie prawo przewiduje wyłączenie z odpowiedzialności karnej wobec osoby, która w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem tj.: art. 25 Kk i instytucja obrony koniecznej oraz 26 Kk - stan wyższej konieczności. Jednak trzeba pamiętać, że warunkiem legalności działań obronnych jest aby działania te podjęte zostały w czasie, w którym zachowanie napastnika (zamach) zagraża dobru prawnie chronionemu. Zamach jest bowiem bezpośredni wtedy, kiedy z zachowania napastnika w konkretnej sytuacji jednoznacznie można wywnioskować, że przystępuje on do ataku na określone dobro oraz że istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa natychmiastowego ataku na dobro. Oczywistym jest przy tym, iż chodzi o realną, a nie hipotetyczną groźbę dokonania takiego ataku. Jeśli zaś chodzi o wspomniane przez Pana/Panią ewentualne zmiany w prawie, to wydaje się, iż w sytuacji kiedy w Polsce obecnie nie odnotowuje się znacznego stopnia zagrożenia terrorystycznego – o czym już była wcześniej mowa (patrz: odpowiedź na pytane nr 1), zaś zaprezentowany materiał filmowy nie ma charakteru wiążącego instruktażu, bowiem pokazuje jedynie pewne sytuacje hipotetyczne, to nie ma potrzeby dokonywania właśnie teraz zmian obowiązujących przepisów prawnych regulujących materię obrony koniecznej. Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż w przyszłości – chcąc nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością – będzie konieczne podjęcie prac nad zmianami w tym zakresie.

Czy ABW planuje podobne akcje w przyszłości? A może szerszą edukację, wykraczającą poza materiały tekstowe lub wideo?

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW planuje zgodnie ze swoją misją kolejne działania mające na celu budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie. CPT ABW po analizie odbioru Kampanii Społecznej 4U! zamierza rozszerzyć akcję o kolejne materiały dotyczące najlepszych praktyk zachowania się w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Rozmawiał Arkady Saulski.

CZYTAJ TEŻ: Terroryzm? ABW mówi: Obroń się sam

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze