Informacje

Gertruda Uścińska, prezes ZUS / autor: Fratria
Gertruda Uścińska, prezes ZUS / autor: Fratria

Azymut na zabezpieczenie społeczne

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • Opublikowano · 16 grudnia 2019, 16:24

  • 0
  • Tagi: emerytury dla przedsiębiorców Kobieta wGospodarce polscy przedsiębiorcy zabezpieczenia społeczne ZUS
  • Powiększ tekst

Rozważając dokonania 30-lecia wolnego rynku w Polsce oraz perspektywy transformacji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości w Polsce nie sposób pominąć zabezpieczenia społecznego polskich przedsiębiorców – wskazuje w „Polskim Kompasie 2019” prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie działalności gospodarczej jest w Polsce tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wiąże się z tym obowiązek opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zamian za co przysługuje uprawnienie do świadczeń kompensujących utratę dochodu w razie osiągnięcia wieku emerytalnego, niezdolności do pracy, wypadku przy pracy i choroby zawodowej – pisze prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczególna sytuacja prawna, społeczna i gospodarcza przedsiębiorców jest dostrzegana przez państwo. Na gruncie ubezpieczeń społecznych korzystają oni ze szczególnego uprawnienia polegającego na możliwości samodzielnego określenia podstawy wymiaru składek, niezależnie od faktycznego przychodu. Pozostali ubezpieczeni opłacają składki proporcjonalnie od wysokości wynagrodzenia – akcentuje prezes ZUS.

Realizując konstytucyjny obowiązek zabezpieczenia obywateli przed skutkami niezdolności do pracy państwo zastrzegło jedynie, że zadeklarowana podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Składki obliczane od niższej podstawy nie zapewniłyby wystarczającego poziomu ochrony dla przedsiębiorców - pisze prof. Gertruda Uścińska.

(…) ZUS włącza się intensywnie w działania na rzecz przedsiębiorców, m.in. poprzez wdrażanie projektów informatycznych służących podnoszeniu jakości stosowania prawa oraz obsługi klientów. Przykładami takich działań są projekty: e-składka, e-ZLA, e-akta, samoobsługa na PUE - podkreśla prezes ZUS.

Od 1 stycznia 2018 r. wdrożyliśmy projekt e-składka, czyli jeden prosty przelew składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałe fundusze na indywidualny rachunek składkowy płatnika, oraz zasadę, że wpłaty są rozliczane w pierwszej kolejności na najstarsze zaległości. Płatnik składek musi tylko wpisać numer rachunku, kwotę, natomiast rozksięgowania wpłaty na poszczególne ubezpieczenia i fundusze dokona ZUS. Dzięki uproszczeniu rozliczeń oraz przeniesieniu obowiązku rozdzielania wpłat z płatników na ZUS odnotowujemy niższe zadłużenie oraz niższą liczbę zadłużonych płatników składek. E-składka pozwoliła wyeliminować masowe błędy przy wypełnianiu przelewów (nawet 20 tys. miesięcznie), co oznacza oszczędności administracyjne dla płatników i ZUS. Od 1 grudnia 2018 r. wdrożyliśmy pełną elektronizację zwolnień lekarskich, aby lekarze mogli szybciej i wygodniej wystawiać zaświadczenia lekarskie, ubezpieczeni nie zanosili ich do pracy, pracodawcy szybko się dowiadywali o nieobecności pracownika, a ZUS mógł skuteczniej wykrywać nieprawidłowości. Od 1 stycznia 2019 r. wdrożyliśmy projekt e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację, przez co wszystkie informacje niezbędne do przyznania świadczeń trafiają na bieżąco do ZUS, zwiększając pewność prawa i szybkość postępowań. Okres przechowywania akt pracowniczych skrócono z 50 do 10 lat. Umożliwiono także przechowywanie dokumentacji pracowniczej wyłącznie w postaci elektronicznej. Zmiany powinny pozwolić obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej nawet o 130 mln zł rocznie w skali całej gospodarki. Od sierpnia 2019 r. wdrożyliśmy samoobsługę na Platformie Usług Elektronicznych, czyli możliwość samodzielnego generowania z własnego konta na PUE zaświadczeń z ZUS, wykorzystywanych m.in. w kontaktach z bankami, urzędami, sądami - wylicza szefowa ZUS.

(…)W planach mamy także udostępnienie płatnikom usługi szybkich płatności internetowych dla opłacania składek do ZUS – deklaruje prezes ZUS.

Pełny tekst prof. Gertrudy Uścińskiej zawiera elektroniczne wydanie „Polskiego Kompasu 2019” dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne.

Komentarze