Prof. Gertruda Uścinska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / autor: materiały prasowe
Prof. Gertruda Uścinska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Stawiamy na automatyzację

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 16 grudnia 2021, 14:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Polityka państwa rozwija się w zakresie nowych systemów świadczeń społecznych, w tym rodzinnych, i taka instytucja jak ZUS powinna w nich uczestniczyć. Unowocześnianie i podejmowanie nowych zadań pozwala wykazać, że ZUS jest społecznie użyteczną instytucją, dostosowującą się do realiów, a nie okopaną w starej skorupie – pisze prof. Gertruda Uścinska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to kluczowa państwowa instytucja z obszaru zabezpieczenia społecznego. Obsługuje rocznie kilkadziesiąt milionów klientów. Podczas trwającej pandemii koronawirusa najważniejsze jest zapewnienie płynnej obsługi milionów obywateli, którzy zwracają się do ZUS o załatwienie ważnych dla nich spraw. Zakład na bieżąco, sprawnie wypłaca i będzie wypłacał świadczenia, tj. emerytury, renty i zasiłki. Zadania dodatkowe w okresie epidemii COVID-19 nałożone przez ustawodawcę były związane z obszarem działalności ZUS. Inne miały charakter dodatkowy, ale Zakład był jedną z niewielu instytucji, które mogły temu podołać.

Nasze działania stanowią element szerokiego pakietu instrumentów realizowanych także przez urzędy pracy, BGK i PFR, a nadzorowanych przez rząd. Łączne faktycznie udzielone wsparcie wynosi kilkaset miliardów złotych. Kwota wsparcia z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to do tej pory ok. 40 mld zł. Aby je zrealizować, musieliśmy przyjąć i obsłużyć prawie 9 mln wniosków.

Kluczowe jest to, że w ostatnich kilku latach ZUS postawił na automatyzację oraz elektronizację. Chodzi m.in. o wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich czy e-składki. Ten kierunek rozwoju jest kontynuowany i przyśpieszył jeszcze bardziej w czasie pandemii. Tarcza antykryzysowa, czyli świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacania składek, w zdecydowanej większości obsługiwana jest automatycznie. Papierowe wnioski, przy których popełniano błędy, już nie są dostępne. Ubiegłoroczny dodatek solidarnościowy dla osób, które utraciły pracę, czy realizowany od ponad roku bon turystyczny to już zaangażowanie bardzo niewielkiej liczby pracowników – przede wszystkim w obszarze informatycznym. Dodatkowe środki finansowe przekazane na te zadania pozwoliły dalej rozwijać nasze systemy informatyczne.

Co niezmiernie istotne, rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cały czas ewoluuje. Obok tradycyjnych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych polityka państwa rozwija się w zakresie nowych systemów świadczeń społecznych, w tym rodzinnych, i taka instytucja jak ZUS powinna w nich uczestniczyć. Unowocześnianie i podejmowanie nowych zadań pozwala wykazać, że ZUS jest społecznie użyteczną instytucją, dostosowującą się do realiów, a nie okopaną w starej skorupie. Te programy oparte są na nowoczesnych rozwiązaniach, elektronicznym składaniu wniosków i maksymalnym zautomatyzowaniu ich obsługi oraz mają założenie ograniczonego udziału ręcznej obsługi spraw przez pracowników. Nie bez znaczenia jest optymalizacja kosztów takich programów. Przykładowo program Dobry Start 300 plus jest maksymalnie zautomatyzowany, co pozwala obniżyć koszty obsługi świadczeń z 10 zł do 30 gr za jedno świadczenie.

W 2020 r. zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021–2023. Realizacja tych programów wprowadza wiele usprawnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji, wymiany danych i informacji, a także dalszą integrację systemów i rejestrów organów administracji.

Głównym celem zaplanowanych reform jest zapewnienie e-usług na najwyższym poziomie. Należy usprawnić kwestię związaną z załatwianiem spraw w urzędzie. Stawiamy na automatyzację. Planowane przez ZUS reformy dotyczą m.in. zdjęcia z przedsiębiorstw wielu obowiązków i odpowiedzialności związanych z rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełnej elektronizacji w obsłudze firm przez Zakład. Jednym z najważniejszych projektów jest znaczne odciążenie przedsiębiorców dzięki Jednolitemu Plikowi Ubezpieczeniowemu jako podstawowemu narzędziu komunikacji płatników z ZUS. Chcemy wziąć na siebie ciężar i odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy. Rozliczenia ulegną automatyzacji. Zredukujemy liczbę błędów i nadużyć oraz kontroli, a tym samym ryzyko ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po wprowadzeniu e-składki 2.0 przedsiębiorcy będą mieli pewność swoich rozliczeń z ZUS bez konieczności wypełniania stosów papierów.

Chcemy też zautomatyzować wypłatę świadczeń. Udostępnimy aplikacje mobilne i płatności mobilne składek, a także nowy portal ZUS na miarę XXI w., zintegrowany z platformą gov.pl. Kontakt z Zakładem będzie wygodny, intuicyjny, innowacyjny i estetyczny. Pozwoli naszym klientom na łatwy dostęp do ich danych i rozliczeń z ZUS oraz na łatwe sprawdzenie, na jakim etapie jest sprawa w tym urzędzie.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest w Polsce tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Szczególna sytuacja prawna, społeczna i gospodarcza przedsiębiorców jest dostrzegana przez państwo. Realizując konstytucyjny obowiązek zabezpieczenia obywateli przed skutkami niezdolności do pracy, państwo zastrzegło jedynie, że zadeklarowana podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Im niższe są uzyskiwane przychody z działalności gospodarczej, tym obowiązek opłacania składek może się wydawać bardziej dolegliwy. Z tego powodu przewidziano liczne ulgi dla przedsiębiorców: działalność nierejestrową, ulgę na start, dwuletni mały ZUS oraz małą działalność gospodarczą. Preferencje te ułatwiają rozwój biznesu przedsiębiorcom początkującym i w trudnej sytuacji. Korzystanie z nich wymaga jednak rozwagi, gdyż wiążą się z niższym poziomem zabezpieczenia społecznego teraz i w przyszłości.

Prof. Gertruda Uścinska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Tekst prezes ZUS został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze