Informacje

Studium wykonalności metra w Krakowie powstanie później / autor: Fratria
Studium wykonalności metra w Krakowie powstanie później / autor: Fratria

Metra w Krakowie nie będzie tak szybko

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 grudnia 2019, 13:44

    Aktualizacja: 27 grudnia 2019, 13:45

  • 4
  • Powiększ tekst

Studium wykonalności metra w Krakowie powstanie później niż planowano. Urząd Miasta Krakowa poinformował w piątek, że w związku z negatywną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ws. lokalizacji stacji w centrum miasta, firma przygotowująca dokument zaproponowała zmiany.

Zmiany te dotyczą m.in. lokalizacji podziemnych przystanków w rejonie ulicy Karmelickiej oraz korekty trasy w pobliżu Barbakanu.

W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie urzędników i przedstawicieli firmy, która wykonuje studium, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - powiedział kierownik Biura Prasowego w Urzędzie Miasta Krakowa Dariusz Nowak.

Studium wykonalności metra miało być gotowe do końca tego roku. W listopadzie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie negatywnie zaopiniował lokalizacje stacji i przystanków podziemnych. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przystanku na skrzyżowaniu ul. Dunajewskiego i Karmelickiej, w tym lokalizacji wyjść z przystanków na Plantach przy ul. Szewskiej oraz wyjścia ewakuacyjnego przy klasztorze kapucynów.

Wskazane lokalizacje z naszego punktu widzenia są niedopuszczalne z uwagi na ochronę dziedzictwa narodowego, przede wszystkim średniowiecznych struktur archeologicznych, które znajdują się pod ziemią - mówiła wówczas PAP zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dominika Długosz.

Wojewódzka Konserwator Zabytków miała również zastrzeżenia do przebiegu tunelu metra w okolicach Barbakanu i lokalizacji przystanku na rondzie Mogilskim, gdzie są pozostałości bastionu Lubicz, będącego częścią Twierdzy Kraków. Jej zdaniem realizacja inwestycji metodą odkrywkową mogłaby się wiązać ze zniszczeniem bastionu.

Uzyskanie przez wykonawcę studium pozytywnej opinii lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest warunkiem oddania kompletnego dokumentu.

Firma ILF Consulting Engineers Polska, która przygotowuje studium, w pisemnym wyjaśnieniu przekazanym Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków podkreśliła wagę wybudowania węzłów przesiadkowych w centrum Krakowa dla stworzenia spójnego systemu transportowego. Jak wskazano, im bliżej centrum powstaną stacje, tym opłacalność inwestycji wzrośnie i większe są szanse na to, że więcej osób dojeżdżających do centrum wybierze transport zbiorowy zamiast samochodu.

Zmodyfikowana została koncepcja budowy stacji na Rondzie Mogilskim. Wykop otwarty ma być zlokalizowany poza obrysem fundamentów bastionu Lubicz, a fragment stacji znajdujący się pod pozostałościami bastionu będzie wykonywany metodą górniczą, a nie odkrywkową. Strop części stacji drążonej metodą górniczą będzie się znajdował na głębokości minimum 9-11 metrów poniżej poziomu terenu dolnej płyty ronda, czyli znacznie głębiej, niż wymagana głębokość badań archeologicznych.

Zmiany dotyczą także stacji Stare Miasto u zbiegu ulic Dunajewskiego, Podwale i Karmelickiej. Aktualnie planuje się zlokalizować znaczną część wykopu otwartego poza Plantami. Jedyne elementy stacji, które będą widoczne z powierzchni terenu, to wyjście na obrzeżu Plant przy ul. Szewskiej - jego forma architektoniczna ma być dostosowana do terenu, tak by wyjście to nie dominowało w krajobrazie. Z kolei lokalizacja wyjścia z metra w ciągu ul. Szczepańskiej jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Wykonawca zapewnił, że zaprojektowane tam schody będą otoczone niskim murkiem z ażurowym ogrodzeniem, a planowana winda zostanie wkomponowana w tereny sąsiednie, aby elementy wyjścia nie kontrastowały z otoczeniem.

Wykonawca studium zapewnił też, że jeśli chodzi o stację na tyłach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, to po zakończeniu budowy możliwe będzie funkcjonowanie tam parku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Prace w tym rejonie będą poprzedzone badaniami wykopaliskowymi, aby zweryfikować występowanie stanowisk archeologicznych, w szczególności pochówków z okolicy klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych.

W materiałach przekazanych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano także odsunięcie tunelu metra od Barbakanu. Obecnie planuje się, że zewnętrzny obrys tunelu znajduje się ok. 17-20 metrów od obrysu ścian Barbakanu, a strop tunelu pod Plantami na głębokości minimum 12-13 metrów poniżej poziomu terenu, przy czym w rejonie Barbakanu strop tunelu znajduje się jeszcze głębiej - minimum 15 metrów pod ziemią.

Za budową metra w Krakowie opowiedzieli się mieszkańcy w referendum w 2014 r. Studium wykonalności przygotowuje wybrana w przetargu firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z Warszawy. W dokumencie opisane będą szczegółowo m.in. warunki geologiczne, układ torów, technologia wykonania tuneli i stacji, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametry eksploatacyjne taboru.

Wykonanie studium ma kosztować prawie 9,5 mln zł brutto. Na jego realizację miasto zarezerwowało 10 mln zł, z czego 50 proc. gwarantuje Kraków jako wkład własny, a druga część zostanie sfinansowana ze środków UE w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze