Informacje

las - zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
las - zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Sejm aprobuje zmianę statusu lasów w Jaworznie i Stalowej Woli

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 lipca 2021, 16:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zakładający czasową możliwość dokonywania zamiany lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli. Za ustawą opowiedziało się 241 posłów, 202 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu

Wcześniej posłowie odrzucili zarówno wniosek o odrzucenie ustawy w całości, jak i wszystkie zgłoszone do niej poprawki.

Czytaj też: LP, inwestycje za 15 mld dol. Zakłady Izery będą w Jaworznie

Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, a położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących - na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których można prowadzić gospodarkę leśną. Chodzi m.in. o pozyskanie lokalizacji dla inwestycji i projektów dotyczących energii, elektromobilności oraz transportu.

Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości SP, zarządzanych przez Lasy Państwowe jest możliwa tylko w ze względu na potrzeby i cele gospodarki leśnej, po ich iprzedniej wycenie.

Najważniejsze rozwiązania ustawy:

W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa (wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii, poprawa jakości powietrza albo uzasadniona potrzebami strategicznej produkcja dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych).

Przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

Mechanizmy ograniczające stosowanie ustawy:

- Czasowe obowiązywanie przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana;

- Wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych;

- Wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000);

- Wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej;

- Wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Komentarze