Informacje

Rosja, flaga / autor: Pixabay
Rosja, flaga / autor: Pixabay

Powrót caratu? Rząd Rosji podaje się do dymisji!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 stycznia 2020, 14:51

    Aktualizacja: 15 stycznia 2020, 15:31

  • 5
  • Powiększ tekst

Rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew ogłosił rezygnację rządu. Oświadczenie pojawiło się wkrótce po wygłoszeniu przez prezydenta Władimira Putina dorocznego przemówienia o stanie narodu

Akceptując rezygnację, Putin poprosił ministrów, aby działali jako rząd tymczasowy, dopóki nie powstanie nowy.

Przed ogłoszeniem rezygnacji gabinetu Miedwiediew spotkał się z Putinem w celu omówienia swojego wystąpienia o stanie narodu, które odbyło się wcześniej w środę, poinformowało biuro prasowe Kremla.

AKTUALIZACJA:

Putin powiedział również, że zamierza stworzyć stanowisko zastępcy sekretarza rosyjskiej rady bezpieczeństwa i zaproponować je Miedwiediewowi.

W swoim przemówieniu Putin zaproponował kilka poprawek do konstytucji.

W tym kontekście oczywiste jest, że jako rząd musimy zapewnić prezydentowi możliwość podejmowania wszystkich decyzji, które są wymagane do wdrożenia proponowanego planu - powiedział Miedwiediew.

Miedwiediew został premierem w 2012 r., po czterech latach pełnienia funkcji prezydenta. Jest szefem rządzącej partii Jedna Rosja.

Zmiany w konstytucji wg Putina

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował w środę poprawki do konstytucji kraju, m.in. zwiększające pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu i wzmacniające rolę organu doradczego - Rady Państwowej. W sprawie zmian ma odbyć się w Rosji referendum.

Propozycje Putin ogłosił w dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego (obu izb parlamentu: niższej - Dumy Państwowej i wyższej - Rady Federacji). Poprawki dotyczą systemu władzy państwowej i oznaczają zmniejszenie pełnomocnictw prezydenta i zwiększenie kompetencji Zgromadzenia Federalnego. Przy czym, Putin zastrzegł, że Rosja powinna być nadal silną republiką prezydencką.

Zgodnie z tymi propozycjami, zmienić się ma procedura powoływania rządu Rosji. Parlament ma wyłaniać kandydaturę premiera oraz kandydatury wszystkich wicepremierów i ministrów. Prezydent nie będzie miał prawa odrzucić kandydatur, na które zgodził się parlament. Natomiast będzie nadal miał prawo do odwołania premiera, jego zastępców i ministrów w przypadku utraty do nich zaufania lub gdy nie będą wykonywać należycie swych obowiązków.

Jednocześnie szef państwa nadal powinien zachować prawo kierowania resortami siłowymi i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Prezydent ma mianować szefów resortów siłowych po konsultacjach z Radą Federacji.

Obecnie Duma Państwowa nie ma wpływu na wyznaczanie ministrów. Powoływanie i odwoływanie członków rządu należy do kompetencji prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera za zgodą Dumy Państwowej. Wniosek w sprawie kandydatury premiera prezydent przedstawia Dumie w ciągu dwóch tygodni od objęcia urzędu głowy państwa (także w innych przypadkach, jak ustąpienie rządu). Duma Państwowa ma tydzień na rozpatrzenie kandydatury, a jeśli trzykrotnie odrzuci proponowanego jej szefa rządu, prezydent powołuje premiera, rozwiązuje Dumę i zarządza nowe wybory parlamentarne.

Z kolei, gdy premier zaproponuje kandydatów na wicepremierów i ministrów, prezydent dokonuje nominacji na stanowiska w formie dekretu.

W pierwszych komentarzach media wskazują, że zaproponowane zmiany oznaczają zasadniczą zmianę w systemie władzy. W razie ich wprowadzenia nowe reguły będą obowiązywać w okresie, gdy w 2024 roku zakończy się obecna, druga pod rząd - i ostatnia dozwolona przez konstytucję - kadencja prezydencka Putina. Obserwatorzy od dłuższego czasu przychylają się do opinii, że po 2024 roku utrzyma on realną władzę, jednak na innym stanowisku, być może kierując Radą Państwową, parlamentem lub rządem.

W orędziu Putin powtórzył swą wcześniejszą propozycję ograniczenia do dwóch liczby dozwolonych kadencji prezydenckich (obecnie obowiązuje ograniczenie do dwóch kadencji z rzędu). Zaproponował ponadto zaostrzenie kryteriów dla kandydatów na prezydenta - mianowicie normę, by kandydat na najwyższy urząd w państwie mieszkał w Rosji przez ostatnich 25 lat (obecnie jest to 10 lat) i nie posiadał obcego obywatelstwa nie tylko w momencie kandydowania, ale też nigdy w przeszłości.

W odniesieniu do wysokich rangą urzędników państwowych: gubernatorów, parlamentarzystów, ministrów i sędziów - Putin zaproponował zakaz posiadania obywatelstwa zagranicznego lub dokumentu pozwalającego na stały pobyt w innym państwie.

Przedłożył też wzmocnienie roli Rady Państwowej i Sądu Konstytucyjnego. Jak ocenił, rola Rady Państwowej - która jest organem doradczym przy prezydencie - powinna zostać zapisana w konstytucji. Tak więc, rada, w której skład wchodzą szefowie podmiotów Federacji Rosyjskiej i członkowie rządu, stałaby się organem konstytucyjnym.

Ponadto Putin zaproponował zapisanie w konstytucji prymatu ustawy zasadniczej nad ustawodawstwem międzynarodowym w rosyjskiej przestrzeni prawnej. „Wymogi ustawodawstwa międzynarodowego i umów, a także decyzje organów międzynarodowych mogą obowiązywać na terytorium Rosji tylko w tej części, w której nie pociągają za sobą ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, nie są sprzeczne z naszą konstytucją” - powiedział rosyjski prezydent.

Jak wskazał Putin, na temat proponowanych poprawek będą musieli wypowiedzieć się obywatele.

W orędziu Putin poruszył także temat polityki historycznej w odniesieniu do roli Związku Radzieckiego w pokonaniu Niemiec hitlerowskich. Mamy obowiązek bronienia prawdy o zwycięstwie, inaczej cóż powiemy naszym dzieciom, jeśli kłamstwo, jak zaraza, rozpełznie się po całym świecie - oświadczył. Zapowiedział utworzenie w Rosji zbioru dokumentów archiwalnych oraz materiałów filmowych i fotograficznych na temat II wojny światowej. Zasoby te - dodał - będą „największe i najpełniejsze”, a także będą dostępne „dla całego świata”.

Przed orędziem obwieszczono, że będzie ono transmitowane na największych ekranach reklamowych w Moskwie, znajdujących się na fasadach kilku budynków w centrum miasta. Ogólnorosyjski Front Narodowy ogłosił, że wystąpienie prezydenta pokazane zostanie również na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na lotniskach, w bibliotekach i środkach transportu publicznego.

Informacje podaje agencja TASS i portal rt.com, PAP.

mw

Powiązane tematy

Komentarze