Informacje

Centra usług społecznych to program szyty na miarę lokalnych środowisk / autor: fot. Pixabay
Centra usług społecznych to program szyty na miarę lokalnych środowisk / autor: fot. Pixabay

Co zmienią CUSy?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lutego 2020, 08:15

  • 2
  • Powiększ tekst

Centra usług społecznych to program szyty na miarę lokalnych środowisk. Pomysły na jego realizację zależą od kreatywności jednostek samorządów, które będą je tworzyły - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Maląg wyjaśniła w rozmowie, że centra usług społecznych (CUS) mają być jednostkami stworzonymi

albo na bazie ośrodków pomocy społecznej, albo stworzone zostaną nowe ośrodki, które będą kompleksowo organizowały wsparcie dla rodzin, osób niepełnosprawnych i lokalnych społeczności.

Jak jednak podkreśliła, centra te to „coś więcej niż pomoc społeczna”.

Ośrodki pomocy społecznej mogą stanowić część CUS-ów, ale chodzi nam zdecydowanie o rozszerzenie działań tak, żeby były kompleksowe.

To - zdaniem minister - „program szyty na miarę lokalnych środowisk - pomysły na realizację programu w jednostkach samorządowych zależą od kreatywności tych jednostek”.

Minister przekonywała również, że „to mogą być zajęcia dla dzieci lub dla osób z niepełnosprawnościami, mogą to być też spotkania prowadzone przez organizacje pozarządowe”.

Dodała, że potrzebne są miejsca, w których można organizować przedsięwzięcia dla lokalnych społeczności. Takimi miejscami - podkreśliła Maląg - mają być właśnie CUS-y.

Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa 100 mln zł.

Pieniądze zostaną podzielone na cztery typy projektów, zależnie od wielkości gminy i przewidzianego w ustawie rodzaju centrum usług społecznych. Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje i gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Zależnie od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Do wniosku należy dołączyć trzy załączniki - wstępne koncepcje: przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych; wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS-u jako nowej jednostki organizacyjnej; organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl).

Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną do 28 lutego 2020 r. (do godz. 12.00).

Według ustawy usługi społeczne oznaczają m.in. działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu i kultury.

Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem samorządów. Gminy będą mogły je otworzyć według dwóch trybów. Pierwszy zakłada przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, wówczas centrum będzie funkcjonowało w jednej gminie, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej.

CZYTAJ TEŻ: Skąd pieniądze na CUSy?

Drugi tryb zakłada utworzenie centrum na podstawie porozumienia władz gminnych dla dwóch lub większej liczby gmin. Wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze