Informacje

Marlena Maląg / autor: PAP/Tytus Żmijewski
Marlena Maląg / autor: PAP/Tytus Żmijewski

Maląg: Rośnie wsparcie dla niepełnosprawnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 października 2022, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Od 2012 r. wsparcie dla osób niepełnosprawnych wzrosło z 14,1 mld zł do 37,5 mld zł w roku 2022 – powiedziała we wtorek szefowa MRiPS Marlena Maląg. Dodała, że w ramach Funduszu Solidarnościowego zrealizowano m.in. program asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej czy utworzono centra opiekuńczo-mieszkalne.

Szefowa MRiPS wzięła udział w trwającej w Warszawie konferencji z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Wsparcie osób niepełnosprawnych to wyzwania, które rozpoczęliśmy, ale tak naprawdę wiele jest jeszcze do zrobienia, bo w życiu trzeba sobie stawiać ambitne cele i małymi krokami te cele osiągać” – oceniła Maląg.

Przypomniała, że od 2012 r. wsparcie dla osób niepełnosprawnych wzrosło z 14,1 mld zł do 37,5 mld zł w roku 2022. „To jest wielomiliardowy wzrost” – oceniła.

Dodała, że w tym czasie powstał m.in. Fundusz Solidarnościowy, w którego ramach zrealizowany został m.in. program asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej czy tworzone były centra opiekuńczo-mieszkalne.

To są realne wsparcia, które proponujemy i które są realizowane. Staramy się zmieniać rzeczywistość” – mówiła.

Zastrzegła, że dzięki wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak Polska stała się liderem, wdrażając program „Dostępność plus”, którego kluczowym elementem jest ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach.

Ustawa, która została przyjęta i która jest wdrażana, jest przełomowa. Polska jest drugim państwem na świecie, a w Europie pierwszym, który taką ustawę wprowadził i wdraża” – oceniła.

Maląg odczytała list, który do uczestników konferencji skierował premier Mateusz Morawiecki. Jak napisał, „warto uświadomić sobie, że każdy z nas, w każdej chwili, z różnych przyczyn losowych, może stać się osobą z niepełnosprawnością”.

Taka wiedza znacząco zmienia perspektywę i uświadamia, jak ważne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań, których celem jest pełne włączenie do życia społecznego wszystkich członków naszej wspólnoty” – napisał premier.

Dodał, że Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęta w 2006 r. przez ONZ i podpisana przez większość jej członków, gwarantuje wszystkim osobom dorosłym i dzieciom, niezależnie od sprawności fizycznej czy intelektualnej, jednakowe równe prawa i wolności: prawo do edukacji, zatrudnienia i niezależnego życia.

To ogromne wyzwanie stojące przed nami wszystkimi, a przede wszystkim politykami odpowiedzialnymi za poukładanie zasad życia publicznego” – podkreślił Morawiecki.

Wiceminister funduszy i polityki i regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że jej resort jest bardzo zaangażowany w działania związane z programem „Dostępność plus”.

Ten program w bardzo mocnym zakresie usuwa bariery, poprawia dostępność usług, ale przede wszystkim zmienia sposób myślenia o osobach z niepełnosprawnością, o seniorach i o nas samych” – oceniła.

Zastrzegła, że po czterech latach można już powiedzieć, że „mamy dostępne szkoły, mamy dostępne placówki służby zdrowia, mamy dostępny obszar kultury i obszar sportu poprzez dostępność parków narodowych”.

Chcemy te działania realizować i wzmacniać poprzez nową, najbliższą perspektywę środków europejskich tak, aby kolejne setki szkół, uczelni, obiektów kultury, były dla nas wszystkich pozbawione barier” – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRiPS Paweł Wdówik zaznaczył, że w ciągu ostatnich 10 lat od ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wiele się wydarzyło.

Chcę podziękować za wszystkie zadania, które zostały podjęte w okresie zwłaszcza ostatnich 5 lat, bo one rzeczywiście przybliżają nas do realizacji w praktyce rozwiązań zawartych w konwencji (…). To są naprawdę kroki milowe” – ocenił.

Zdaniem Wdówika najważniejszą sprawą było podpisanie przez szefową MRiPS programu, w którego ramach powstaje ustawa o wyrównywaniu szans. „Ta ustawa o wyrównywaniu szans ma być tym finalnym krokiem wdrażającym Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Pracujemy nad nią z zaangażowaniem strony społecznej” – poinformował.

Jak zastrzegł, „ustawa ta realizuje w praktyce prawo do niezależnego życia i prawo do samostanowienia”.

Strategia, którą nasz rząd przyjął w lutym 2021 r. na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zupełnie zmienia optykę rehabilitacyjną na optykę równych praw. To jest ogromny krok” – ocenił.

Dodał, że wiele rzeczy zapisanych w rządowej strategii dzieje się dynamicznie. „Wystarczy tylko wspomnieć o nowych planach mieszkaniowych realizowanych przez PFRON czy o edukacji włączającej” – wymienił.

Wiceszefowa MEiN Marzena Machałek poinformowała, że 4 proc. dzieci w Polsce ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego ok. 65 proc. uczy się w szkołach ogólnodostępnych.

11 mld zł z budżetu państwa to kwota, która jest przekazywana na kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami w szkolnictwie ogólnodostępnym i specjalnym” – mówiła.

Mamy absolutne przekonanie, że niezależnie od tego, czy to jest szkoła specjalna, czy ogólnodostępna, to edukacja ma być włączająca, czyli celem nie jest szkoła tylko życie tego dziecka jako dorosłego, życie podmiotowe, w którym będzie mogło w pełni korzystać ze swoich możliwości” – podkreśliła.

Czytaj też: Ropa coraz tańsza! Rosną obawy ws. Chin

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze