Informacje

Pomoc finansowa  / autor: Pixabay
Pomoc finansowa / autor: Pixabay

Rząd szykuje kolejny projekt antykryzysowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2020, 11:36

    Aktualizacja: 28 kwietnia 2020, 12:46

  • 1
  • Powiększ tekst

Rząd we wtorek przyjął i wysłał do Sejmu projekt kolejnego pakietu antykryzysowego. Zawiera 13 głównych działań w takich obszarach, jak rozszerzenie zwolnień ze składek, wsparcie dla transportu, czy dokapitalizowanie ARP na cele wsparcia dla firm.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje m.in. rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają móc skorzystać osoby same opłacające składki, w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

W projekcie przewiduje się wsparcie wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Rząd proponuje dalsze wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach.

Projekt zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego. Pieniądze te mają być przeznaczone „w szczególności” jako wsparcie przedsiębiorców.

Przewiduje także „wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego”. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych - informuje rząd.

Proponowane przepisy zakładają też podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł, oraz zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Nowe regulacje mają umożliwić pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

Projekt przewiduje „zwiększenie ochrony” osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy, m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej.

Penalizowane ma też być żądanie od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

W projektowanej regulacji proponuje się dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom ZUS.

Projekt przewiduje też wsparcie kinematografii przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej.

Zakłada się też „dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej”.

Projekt wprowadza też czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy Prawo wodne. Chodzi o korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co - według rządu - obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów.

Powyższe działania stanowią jedynie część z uregulowań zawartych w przedkładanym projekcie, jednocześnie ich konstrukcja, jak i zakładany cel ma prowadzić do uproszczenia obowiązków wynikających z uregulowań administracyjnych, jak i bezpośrednią pomoc zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw” - napisano w uzasadnieniu rządowego projektu.

Czytaj też: Przedsiębiorcy pytają, ZUS odpowiada [poradnik cz.1]

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze