Informacje

Premier Mateusz Morawiecki / autor: KPRM
Premier Mateusz Morawiecki / autor: KPRM

Tarcza antykryzysowa 3.0: korzystne zmiany dla firm!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2020, 13:06

  • 10
  • Powiększ tekst

- Sejm ma zająć się projektami będącymi kontynuacją pakietu tarczy antykryzysowej - wynika z porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Wśród proponowanych rozwiązań jest pomoc dla restrukturyzowanych firm, dodatkowe ulgi w składkach czy ułatwienia w realizacji zamówień publicznych.

W porządku obrad zaczynającego się w środę posiedzenia Sejmu zaplanowano m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest on częścią pakietu stanowiącego tarczę antykryzysową, wprowadza rozwiązania, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

Resort rozwoju zaproponował w projekcie możliwość udzielenia wsparcia środkami publicznymi procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. Chodzi o tak zwaną Politykę Nowej Szansy.

Uchwalenie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez KE, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy” - napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Źródłem finansowania pomocy finansowej udzielanej na podstawie projektowanej ustawy będą środki budżetu państwa. Przewidziano udzielenie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji rocznej kwoty wsparcia w wysokości 120 mln zł. W przypadku ulg na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych przyjęto szacunkową kwotę na poziomie 50 mln zł.

Podkreślono, że pomoc na ratowanie i tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przewidziana jest wyłącznie w formie udzielanych pożyczek. Natomiast pomoc na restrukturyzację będzie udzielana również w formie zmiany terminów spłaty pożyczki oraz w formach związanych z tzw. wejściami kapitałowymi, czyli przez objęcie obligacji albo objęcie akcji lub udziałów przy podwyższaniu kapitału zakładowego albo jako konwersję pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie, a także poprzez ulgi w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Ponadto, jak wynika z informacji na stronie Sejmu, porządek dzienny może być uzupełniony o kolejne projekty związane z tarczą antykryzysową.

Chodzi na przykład o przyjęty we wtorek w trybie obiegowym przez rząd i wysłany do Sejmu projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zawiera ona 13 głównych działań w takich obszarach.

W propozycjach rządu przewidziano m.in. rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają móc skorzystać osoby same opłacające składki, w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Przewiduje się wsparcie wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zaproponowano też dalsze wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach oraz dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego. Pieniądze te mają być przeznaczone „w szczególności” jako wsparcie przedsiębiorców.

Przewidziano też „wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego”. Projekt przewiduje „zwiększenie ochrony” osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy, m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej. Penalizowane ma też być żądanie od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

Zakłada się też „dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej” oraz czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy Prawo wodne.

Poza tym porządek obrad może być uzupełniony o pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak tłumaczył PAP przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Łukasz Schreiber, przygotowany przez resort rozwoju projekt zawiera m.in. regulacje dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców. Mają być one stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

W projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych oraz pakiet osłonowy dla samorządów, a także przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych - poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej.

Czytaj także: Rząd szykuje kolejny projekt antykryzysowy

PAP (Autor: Marcin Musiał)/gr

Powiązane tematy

Komentarze