Informacje

budowa / autor: Fratria
budowa / autor: Fratria

Projekt: Zmiany w zasadach wspierania budownictwa przez BGK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 listopada 2021, 17:00

  • 0
  • Powiększ tekst

BGK będzie mógł zawierać umowy o wsparcie z programu budownictwa socjalnego i komunalnego wyłącznie w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy - przewiduje projekt resortu rozwoju i technologii. Według MRiT obecne reguły mogą mieć „destabilizujący wpływ na finanse publiczne”

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Modyfikuje on zasady wspierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK).

W uzasadnieniu do ustawy zwrócono uwagę, że obecne regulacje pozwalają BGK udzielać wsparcia do wysokości limitów wydatków określonych w ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Limity wydatków zostały ustalone do 2025 r. i począwszy od 2021 r. wynoszą po 1 mld zł rocznie.

W przypadku, gdy łączna kwota finansowego wsparcia, wynikająca z zawartych umów, z przewidywanym terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w danym roku, osiągnie równowartość kwoty limitu środków określonego dla tego roku, Bank Gospodarstwa Krajowego (…) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o osiągnięciu kwoty limitu środków przypadających na dany rok i wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie. Ww. mechanizm finansowania programu nie jest jednak optymalny, pozwala bowiem na zaciąganie przez BGK zobowiązań wobec budżetu państwa na kolejne lata, które nie są jeszcze objęte ustawami budżetowymi, co może mieć destabilizujący wpływ na finanse publiczne” - oceniono w uzasadnieniu.

Ponieważ finansowanie programu BSK odbywa się ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, celowym jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zamknięcie procedury udzielania wsparcia w danym roku budżetowym – dodano.

Rozwiązaniem problemu ma być wprowadzenie zmian, które umożliwią BGK zawieranie umów o finansowe wsparcie z beneficjentami wyłącznie w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Jak dodano w uzasadnieniu, maksymalne limity z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pozostaną bez zmian.

Mając jednak na uwadze środki zagwarantowane w ustawie budżetowej, w ramach rezerwy celowej, na realizację programu na bieżący rok, jak również wolne środki pozostające w Funduszu Dopłat, BGK będzie ogłaszał limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o finansowe wsparcie w ramach programu BSK w tym roku – napisano w uzasadnieniu.

Poza tym w projekcie proponuje się zwiększenie limitu wydatków budżetowych na program BSK, tj. do 3 mld zł rocznie oraz określenie maksymalnej puli środków w ramach łącznego limitu wydatków na program BSK w danym roku. I tak, jak wynika z uzasadnienia, na przedsięwzięcia polegające na tworzeniu mieszkaniowego zasobu gminy i zasobu interwencyjnego będzie można przeznaczyć do 40 proc. łącznego limitu, na przedsięwzięcia realizowane przez inwestora prywatnego - do 35 proc. łącznego limitu, na przedsięwzięcia remontowe realizowane przez SIM (społeczne inicjatywy mieszkaniowe) – do 15 proc. łącznego limitu, a na przedsięwzięcia infrastrukturalne – do 10 proc. łącznego limitu.

Limity na poszczególne rodzaje przedsięwzięć będą obowiązywały do 30 czerwca danego roku. Powyższe ma zapewnić finansowanie przedsięwzięciom kluczowym dla realizacji programu BSK, jakimi są pozostałe przedsięwzięcia finansowane w ramach programu, tj. tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasobu interwencyjnego – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Poza tym projekt zakłada m.in., że w przypadku niezrealizowania przez SIM usługi publicznej, której realizacja została jej powierzona przez gminę w zamian za środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, środki te zostaną zwrócone. Poza tym projekt wprowadza zmiany, które mają umożliwić oprocentowania preferencyjnego kredytu do 0 proc., jeśli dojdzie do sytuacji, w której pojawia się ujemne stopy procentowe.

Czytaj też: Morawiecki: Polski Ład stworzy młodym rodzinom szanse na własny dom

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze