Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Tarcza Antykryzysowa z kolejnymi uzupełnieniami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2020, 09:06

  • 1
  • Powiększ tekst

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dwa projekty ustaw uzupełniających tarczę antykryzysową, regulujące m.in. dopłaty do kredytów dla firm, wprowadzające ułatwienia dla samorządów oraz przepisy chroniące przed lichwą - poinformował przewodniczący Komitetu Łukasz Schreiber.

Schreiber poinformował, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dwa projekty ustaw, które są uzupełnieniem tzw. tarczy antykryzysowej.

CZYTAJ: Sasin: Potrzebna większa odpowiedzialność biznesu

Podkreślił, że w projektach nie znalazły się zmiany w prawie pracy, dotyczące m.in. obniżania wynagrodzenia pracowników, oraz ułatwień w ich zwalnianiu, o których w poniedziałek pisały media. „Rząd nie planuje wprowadzania takich regulacji” - podkreślił szef Komitetu.

Zaznaczył, że pierwszy z przyjętych przez Stały Komitet RM projektów, którego wnioskodawcą jest wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zawiera m.in. regulacje dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców. Mają być one stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

Schreiber dodał, że w projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych. „Pozwolą one na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także wpłyną na poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych; wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach, oraz obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia” - zaznaczył.

Szef Stałego Komitetu RM wyjaśnił, że w projekcie znalazł się także pakiet osłonowy dla samorządów. W tzw. tarczy samorządowej znalazło się m.in. prowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach spowodowanego epidemią koronawirusa; złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie JST; możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (janosikowe) - raty z maja i czerwca br. będzie można zapłacić z drugim półroczu 2020 r.

Ponadto Schreiber wyjaśnił, że w projekcie znalazły się także przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych, poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej. „Chodzi o możliwość zawieszenia wykonywania obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy - i to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty” - wyjaśnił.

Drugi projekt ustawy, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, którego wnioskodawcą jest Schreiber, zawiera m.in. regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Projekt zawiera także podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł.

Łukasz Schreiber zaznaczył, że chodzi także o zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji, o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Regulacja - jak powiedział - uwzględnia także przepisy zwiększające ochronę osób zawierających umowy lichwiarskich pożyczek czy kredytów.

W projekcie znalazły się także dalsze uproszczenia administracyjne - m.in. wydłużenie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, by nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej” - powiedział przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Dodał, że oba projekty do środy trafią do Sejmu.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze