Informacje

W budżecie UE powinny znaleźć się dodatkowe środki / autor: fot. Pixabay
W budżecie UE powinny znaleźć się dodatkowe środki / autor: fot. Pixabay

Budżet UE: Konieczne dodatkowe środki na ożywienie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 maja 2020, 08:33

    Aktualizacja: 15 maja 2020, 09:38

  • 0
  • Powiększ tekst

W budżecie UE powinny znaleźć się dodatkowe środki służące ożywieniu gospodarczemu, źródłem finansowania mogą być m.in. opłaty, od usług finansowych, podatek cyfrowy czy walka z unikaniem opodatkowania - mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef MF uważa, że kluczową rolę powinna nadal odgrywać polityka spójności, jako główne unijne narzędzie inwestycyjne.

W piątek szef polskiego MF po raz kolejny spotka się - w formie wideokonferencji - z ministrami finansów państw unijnych w ramach poszerzonej Eurogrupy.

WARTO:

Zasad kwarantanny będzie strzegł robo-pies

Ukraina: Epidemia ujawniła patologię handlu dziećmi

Tematem rozmów będzie przede wszystkim odpowiedź Unii Europejskiej na trudną sytuację, jaką wywołał COVID-19. Omówimy również dalsze działania służące temu, by UE mogła wyjść z kryzysu silniejsza i wspierała konwergencję między wszystkimi państwami członkowskimi” - poinformował Kościński.

Zwrócił uwagę, że realizacja nowej strategii odbudowy będzie możliwa dzięki dostosowaniu kolejnego wieloletniego budżetu UE, którego negocjacje już trwają, m.in. poprzez skoncentrowanie wydatków inwestycyjnych w pierwszych latach nowej perspektywy i ukierunkowanie ich na sektory najbardziej dotknięte kryzysem.

Skala kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19 wymaga nadzwyczajnej reakcji” - ocenił szef MF. „Dlatego naszym zdaniem dostosowania w budżecie wieloletnim muszą obejmować dodatkowe środki służące ożywieniu gospodarczemu” - uważa minister.

Według niego jednym ze źródeł finansowania mogą być nowe zasoby własne UE, jak np. opłaty od usług finansowych czy podatek cyfrowy, ale także skuteczniejsza walka z unikaniem opodatkowania, z wyprowadzaniem zysków do rajów podatkowych.

Zabiegam o to, by nowe rozwiązania uwzględniały zróżnicowanie gospodarek, obejmowały wszystkie państwa członkowskie, a koszty były ponoszone proporcjonalnie do zamożności. Kluczową rolę powinna nadal odgrywać polityka spójności, jako główne unijne narzędzie inwestycyjne” - powiedział Tadeusz Kościński.

Podczas piątkowego spotkania ministrowie podsumują działania, które już są wdrażane lub nad którymi prace są już mocno zaawansowane. Jednym z nich jest instrument SURE, czyli mechanizm pożyczkowy na finansowanie działań na rzecz ochrony pracowników i miejsc pracy. Dzięki poparciu państw członkowskich prace na jego utworzeniem są już finalizowane.

Ministrowie zapoznają się także ze stanem prac nad propozycją Europejskiego Banku Inwestycyjnego dot. utworzenia funduszu gwarancyjnego o wartości 25 mld euro, co pozwoliłoby Grupie EBI na zwiększenie finansowania MŚP w Unii. W trakcie wideokonferencji zostaną również zatwierdzone warunki wsparcia państw członkowskich ze strefy euro w ramach instrumentu ESM (Pandemic Crisis Support) w walce ze skutkami pandemii wywołanej przez COVID-19, który 8 maja br. uzgodniła Eurogrupa w formacie obejmującym tylko państwa strefy euro, finansujące ten instrument.

Komisja Europejska przedstawi także najnowsze propozycje usprawnień w udzielaniu pomocy publicznej przez państwa członkowskie, co ułatwi wspieranie gospodarek europejskich w ograniczaniu skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Dyskusje mają być kontynuowane we wtorek 19 maja, w ramach nieformalnego spotkania ECOFIN. W jego trakcie Komisja Europejska przedstawi plan działań wzmacniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, tego rodzaju zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla systemu finansowanego Unii Europejskiej, stąd potrzeba usunięcia słabości w systemie AML/TF. W ramach promowania dobrych praktyk w tym zakresie poza Unią Europejską Komisja przedstawiła także zmiany w metodologii określania państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają braki w krajowych przepisach służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ministrowie zapoznają się także z przebiegiem prac bieżącej edycji Semestru Europejskiego i podsumowaniem realizacji zaleceń krajowych przyjętych w 2019 r.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze