Informacje

Posiedzenie Sejmu / autor: PAP
Posiedzenie Sejmu / autor: PAP

Ustawa okołobudżetowa do dalszych prac

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 października 2020, 21:48

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r. i tym samym przekazał go do dalszych prac w sejmowej komisji finansów.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej zakłada zamrożenie wynagrodzeń jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r.

W 2021 r. planuje się również utrzymanie wynagrodzeń na poziomie z obecnego roku dla sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Zgodnie z projektem zmienią się zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane

Projekt zakłada też podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego; zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

W projekcie przewidziano umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

W trakcie pierwszego czytania projektu szef komisji finansów poseł Henryk Kowalczyk (PiS) deklarował poparcie „koniecznych rozwiązań”, znajdujących się w projekcie. Zamrożenie płac jest naturalną konsekwencją sytuacji, w której się znajdujemy - oświadczył.

Posłanki KO, które złożyły wniosek o odrzucenie projektu podkreślały, że ich klub nie popiera polityki rządu, i w efekcie nie popiera też projektu ustawy okołobudżetowej. Według nich projekt przewiduje „jedno wielkie zamrażanie”, które dotknie np. 800 tys. nauczycieli, 3 mln pracowników sektora publicznego i 6,5 mln pracowników sektora prywatnego.

Za wnioskiem KO o odrzucenie projektu okołobudżetowej głosowało 174 posłów, 232 było przeciw, a 47 wstrzymało się od głosu. Teraz nad projektem pracować będzie sejmowa komisja finansów.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze