Informacje

Innowacyjne firmy lepiej sobie radzą / autor: pixabay.com
Innowacyjne firmy lepiej sobie radzą / autor: pixabay.com

Innowacje to więcej klientów i silniejsza marka

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 października 2020, 22:10

  • 1
  • Powiększ tekst

Przedsiębiorstwa stawiające na rozwój radzą sobie lepiej niż ich mniej innowacyjni konkurenci, a 43 proc. firm zawdzięcza innowacjom pozyskanie nowych klientów i wzmocnienie marki, wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”.

Średnia wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) przedsiębiorstw w tegorocznej edycji badania wyniosła 19 na 100 możliwych do zdobycia punktów.

Wartość wskaźnika WDI rośnie wraz z wielkością zatrudnienia. Dla firm mikro wynosi 18, a dla małych już 25. Wśród przedsiębiorstw średnich wskaźnik przekracza 30 pkt. Najbardziej zaawansowani innowacyjnie są jednak najwięksi gracze, dla dużych firm WDI wyniósł prawie 40 pkt. Związane jest to z większymi budżetami przeznaczanymi na rozwój, ale również z posiadanym kapitałem ludzkim. Takim firmom łatwiej jest stawić czoła spowolnieniu gospodarczemu - powiedziała Anna Tarnawa z Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Lepiej niż ogół badanych firm radzą sobie przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i makroregionu północno-zachodniego, gdzie wskaźnik wyniósł około 22 pkt.

CZYTAJ TEŻ: To będzie rewolucja na rynku słodyczy

W latach 2017-2019 firmy innowacyjne - organizacje, które wprowadziły w tym czasie przynajmniej jedną innowację produktową w zakresie wyrobów, usług lub procesów biznesowych - stanowiły 30 proc. przedsiębiorstw. Firmy te stanowiły 29 proc. mikroprzedsiębiorstw i 39 proc. małych firm. Wśród średnich firm stanowiły 43 proc., a wśród dużych 57 proc. Zaliczają się do nich też podmioty, które podjęły działalność innowacyjną, lecz ją przerwały, zaniechały albo jej nie ukończyły w badanym okresie.

Już teraz wiemy, że pandemia COVID-19 uruchomiła w firmach innowacje procesowe i organizacyjne, których celem było zaadaptowanie się do nowej sytuacji. Projekty odkładane w przeszłości, w szczególności informatyczne, stają się w tej chwili priorytetowe. Potrzeba innowacji wcale się nie zmniejszyła w wyniku kryzysu, za to wiadomo w jakich konkretnie segmentach innowacyjność jest bardzo potrzebna. Dlatego odsetek innowacyjnych firm może się utrzymać lub nawet podnieść w latach 2020-2022 - wskazała Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

CZYTAJ TEŻ: Ponad dwukrotny przyrost nieuczciwych „L4”

Z raportu wynika też, że więcej badanych firm zainwestowało w procesy biznesowe (24 proc.) niż w innowacje produktowe (13 proc.). Dominującym rodzajem działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2017-2019 przez firmy aktywne innowacyjnie były nakłady inwestycyjne na środki materialne. Ponad dwie trzecie przedsiębiorstw sfinansowało nabycie m.in. maszyn i urządzeń (w tym sprzętu komputerowego), środków transportu, narzędzi, ruchomości i wyposażenia, jak również budynków.

W następnej kolejności firmy aktywne innowacyjnie inwestowały w szkolenia personelu mające związek z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów (42 proc.) oraz oprogramowania związanego z wprowadzeniem innowacji (39 proc.). Środki przeznaczono również na koszty marketingowe dotyczące wprowadzania nowych lub istotnie ulepszonych produktów (22 proc.).

Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu widzą szereg korzyści, wynikających z wprowadzania innowacji.

Ponad połowa z nich zauważyła poprawę jakości obsługi klienta, zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów, a także podniesienie jakości wyrobów i usług. Oznacza to, że innowacje stosowane przez firmy bezpośrednio przekładają się na doświadczenie klientów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą poszerzać grono zadowolonych odbiorców, którzy skorzystają z oferty nawet w czasie kryzysu – powiedziała Anna Tarnawa.

Respondenci wskazali również na korzyści wewnętrzne. Zdaniem 43 proc. z nich, zwiększyła się wydajność wykonywanej pracy, a ponad jedna trzecia zauważyła poprawę organizacji i warunków, a także ogólny rozwój przedsiębiorstwa.

CZYTAJ TEŻ: Joe Biden obraża polski elektorat

Firmy, które wprowadziły innowacje w latach 2017-2019, dostrzegły poprawę w zakresie czynników wpływających na wyniki i konkurencyjność. Po 43 proc. badanych podało, że dzięki innowacjom pozyskało nowych klientów i wzmocniło markę. Z kolei 37 proc. zanotowało wzrost sprzedaży, a 33 proc. zwiększony zysk netto.

W III edycji badania prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wzięły udział mikro- (bez samozatrudnionych), małe, średnie i duże firmy działające w Polsce. Jego celem była diagnoza stanu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i czynników ją kształtujących. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze