Informacje

VELUX / autor: Mat. pras.
VELUX / autor: Mat. pras.

Biznes oparty na wartościach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 października 2020, 16:30

  • 3
  • Powiększ tekst

Nie krótkoterminowy zysk, ale świadome podejście do biznesu, wzięcie odpowiedzialności za wpływ na środowisko, społeczności lokalne oraz pracowników – tak w kilku słowach można podsumować hierarchię wartości firmy VELUX, która już od 30 lat działa w Polsce, gdzie jest największym producentem i eksporterem okien.

Prospołeczny model biznesowy

W latach 60. założyciel Grupy VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, lecz także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych organizacji. Powołał do życia FUNDACJE VELUX i zdecydował o przekazaniu im 80 proc. udziałów, pozostałe 20 proc. należy do rodziny założyciela. W ten sposób część wypracowanej wartości niereinwestowana w rozwój Grupy jest przeznaczana na granty służące celom społecznym i środowiskowym.

133 mln zł od FUNDACJI VELUX na wsparcie projektów w Polsce

Od 2003 r. dzięki dofinansowaniu FUNDACJI w Polsce zostało zrealizowanych 35 projektów, a łączna wartość dotacji wyniosła ponad 133 mln zł. Wsparcie trafiało przede wszystkim na projekty związane z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży. Obecnie FUNDACJE VELUX udzielają głównie dofinansowania do realizacji projektów dotyczących poprawy jakości edukacji zawodowej młodzieży, które ułatwiają młodym ludziom wejście na rynek pracy, a także zapewniają dostosowanie rynku pracy do potrzeb pracodawców.

Dodatkowo w firmie VELUX działa Fundacja Pracownicza, która pomaga finansowo zatrudnionym i ich rodzinom oraz wspiera rozwój społeczności lokalnych. Pomoc może dotyczyć kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny albo edukacji akademickiej dzieci. Od początku funkcjonowania Fundacja przekazała ponad 2,8 mln zł na wsparcie działalności typu non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych VELUX, a w latach 2018–2019 na wsparcie pracowników przeznaczyła 1,59 mln zł. Na dużą pomoc osoby zatrudnione mogły też liczyć ostatnio, w związku z COVID-19. Przez pierwsze półrocze 2020 r. przyznano 160 grantów na kwotę ok. 1,2 mln zł. Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia, zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji.

Dożywotnia Neutralność Węglowa

Firma VELUX przykłada szczególną wagę do zminimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne w całym procesie produkcji, począwszy od pozyskania 100 proc. certyfikowanego drewna do wytworzenia okien dachowych, poprzez skracanie łańcucha dostaw, oszczędność energii w procesie produkcji i paliw w transporcie, po przetwarzanie ponad 97 proc. odpadów.

Rok 2020 to początek dekady działania i przyśpieszenie wdrażania rozwiązań pozwalających sprostać globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatycznym i degradacji przyrody, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Mając zaledwie 10 lat na wypełnienie obietnic związanych z tymi celami, Grupa VELUX zdecydowała się na odważny krok, opracowując nową strategię, która zakłada radykalne zmniejszenie własnej emisji CO2 i zneutralizowanie historycznego śladu węglowego firmy. Do 2041 r. zneutralizujemy nasz ślad węglowy, czyli emisję 5,6 mln ton CO2 wytworzoną od początku działalności przedsiębiorstwa. Zrobimy to, wdrażając projekty dotyczące odnowienia i ochrony lasów oraz bioróżnorodności opracowane i prowadzone przez WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody), działając wspólnie przez następne 21 lat. Projekty te pozwolą również chronić i odtwarzać bezcenne naturalne lasy oraz dziką przyrodę dla przyszłych pokoleń.

Patrząc w przyszłość, Grupa VELUX zobowiązuje się również do radykalnego ograniczenia emisji CO2 w swoich działaniach oraz łańcuchu wartości, zgodnie z wiedzą naukową oraz Porozumieniem Paryskim zakładającym najbardziej ambitną ścieżkę zatrzymania ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C. Do 2030 r. przyśpieszymy inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie w naszych zakładach produkcyjnych, przejście na energię odnawialną i zakup w 100 proc. odnawialnej energii elektrycznej, a także istotną zmianę sposobu, w jaki określamy i kupujemy surowce do naszych produktów. Tylko dzięki połączeniu neutralizacji historycznego śladu węglowego z przyszłą redukcją emisji własnej CO2 osiągniemy nasz cel, którym jest Dożywotnia Neutralność Węglowa do 2041 r.

To początek ogromnej transformacji sposobu prowadzenia działalności w polskich fabrykach Grupy VELUX w Gnieźnie i Namysłowie oraz wprowadzania na polski rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań. Zadbamy o najbliższe otoczenie i będziemy podejmować nowe, zrównoważone działania w całej firmie, które obejmą produkcję, łańcuch dostaw, produkty i pracowników. Dotyczy to nie tylko nas, lecz także naszych polskich dostawców. Do 2030 r. m.in. zmniejszymy o połowę emisję CO2 wytwarzaną przez nasze produkty, ograniczymy o 30 proc. służbowe podróże lotnicze, przesiądziemy się na samochody bezemisyjne i zmniejszymy o połowę ilość niewykorzystywanych odpadów przypadających na wyprodukowane okno. Będziemy chronić interesy i dobro naszych pracowników, promując zróżnicowane, inkluzywne, bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. Robimy to, ponieważ zrównoważony rozwój jest częścią naszych wartości i dziedzictwa; wiemy, jak postępować i – co nie mniej ważne – wierzymy, że świat, w którym żyjemy, zasługuje na lepsze traktowanie.

Zdrowe domy to zdrowi ludzie

W centrum modelu odpowiedzialności korporacyjnej firmy VELUX znajduje się koncepcja zrównoważonego życia w budynkach. Firma aktywnie działa na rzecz edukacji w zakresie oszczędności energii i tworzenia zdrowych warunków do życia, z doskonałym doświetleniem i klimatem wewnętrznym. Od pięciu lat opracowuje raport „Barometr Zdrowych Domów”, uświadamiając, jak duży wypływ mają budynki na zdrowie ludzi. Jak wynika z badań, tylko 1 proc. budynków, w których mieszkają Polacy, można uznać za energooszczędne. Reszta jest główną przyczyną smogu i złej jakości powietrza w naszym kraju. Ich kompleksowa modernizacja, uwzględniająca energooszczędną stolarkę, może poprawić jakość powietrza oraz przynieść oszczędność energii cieplnej na poziomie 40–50 proc. Produkty VELUX mogą pomóc w poprawie stanu polskiego budownictwa. Do osiągnięcia zadowalającego efektu potrzebne są edukacja społeczna oraz skuteczne mechanizmy wsparcia, a także szeroka współpraca na rzecz zwiększenia tempa renowacji.

Dzięki działalności opartej na społecznej odpowiedzialności firma VELUX zdobyła zaufanie i lojalność kontrahentów oraz klientów, a marka VELUX cieszy się doskonałą renomą.

Powiązane tematy

Komentarze