Informacje

KGHM  / autor: Fratria
KGHM / autor: Fratria

KGHM: Zysk operacyjny na rekordowym poziomie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 listopada 2020, 13:31

    Aktualizacja: 19 listopada 2020, 13:35

  • 2
  • Powiększ tekst

KGHM Polska Miedź przedstawiła wyniki finansowe za III kw. 2020 roku. Dzięki przyjętej przez zarząd strategii, mimo pandemii, spółka zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA i utrzymała pełną zdolność operacyjną swoich aktywów.

–Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, ten trudny okres przeszliśmy bardzo dobrze. Kończymy kwartał rekordowym wynikiem EBITDA, w skali grupy kapitałowej w Polsce oraz za granicą. Przed nami jednak kolejne miesiące działalności w zagrożeniu pandemicznym – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź

W efekcie, grupa kapitałowa odnotowała wzrost EBITDA o 306 mln zł do rekordowego poziomu 4 418 mln zł. Jak podkreślił zarządu spółki, przyrost ten jest wynikiem m.in. zwiększenia przychodów z tytułu wyższej o 160 mln zł korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+3 proc.) oraz wyższych notowań srebra (+22 proc.) i złota (+27 proc.) przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Przychody KGHM zrealizowane w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosły 13 360 mln zł, co oznacza 2-proc. wzrost w porównaniu do okresu sprzed epidemii (trzy kwartały 2019 r.).

Głównym źródłem wyników operacyjnych grupy były zyski KGHM Polska Miedź S.A., która zwiększyła EBITDA (trzeci kwartał do trzeciego kwartału) o 18 proc. Sierra Gorda zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do III kwartału 2019 r. i jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni. Również KGHM International wykazał 30 proc. wyższą EBITDA w porównaniu do III kwartału 2019 roku.

Jak podkreśliła w trakcie konferencji prasowej Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM, spadek skonsolidowanego wyniku netto o 494 mln PLN (-30 proc.) jest przede wszystkim efektem pogorszenia wyniku na podstawowej działalności o 122 mln zł, zmniejszeniem wyniku z tytułu różnic kursowych o 218 mln zł oraz niższym wynikiem z realizacji i wyceny instrumentów pochodnych o 137 mln zł.

-Mamy kolejny kwartał charakteryzujący się stabilną i bezpieczną sytuacją finansową. Dług netto grupy kapitałowej spadł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku o 478 mln zł do poziomu 6 413 mln zł - zwróciła uwagę Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

Spółka odnotowała także w okresie trzech kwartałów nieznaczny spadek produkcji miedzi płatnej (521 tys. ton), co było związane z ograniczoną podażą złomów oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I.

Z drugiej strony produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda wzrosła o 35 proc. w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia. W porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. wzrósł wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów produkcyjnych Sierra Gorda. Jest to efekt działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ilości awarii, a w konsekwencji mniejszej liczby nieplanowanych przestojów remontowych - podkreślił Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji w KGHM.

Jego zdaniem, od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r. w spółce, a także w żadnej z kopalń zagranicznych grupy nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia.

Od początku drugiego kwartału 2020 r. rosną też notowania miedzi i w rezultacie za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosły 22 931 PLN/t, co oznacza poziom nieznacznie tylko odbiegający od poziomu zanotowanego w analogicznym okresie 2019 r. (23 115 PLN/t). Korzystnie kształtowały się również notowania srebra i złota, które wobec niepewnej sytuacji gospodarczej podrożały w porównaniu do sytuacji sprzed roku odpowiednio o 24 proc. i 31 proc. (w zł).

Wiceprezes ds. produkcji odniósł się także do działań KGHM w związku z pandemią i jej skutkami.

-Na bieżąco realizujemy działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Dyscyplina załogi oraz systematyczne monitorowanie zagrożeń i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać pełną zdolność operacyjną aktywów KGHM - dodał Radosław Stach

Jako podkreślił, firma wspiera walkę z COVID – 19 przy współpracy z instytucjami państwowymi. KGHM przystąpił do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, spółka przygotowała plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. KGHM m.in. przekaże osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji.

Dodatkowo KGHM pomaga organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. W efekcie baza w regionie powiększy się o ponad 200 łóżek szpitalnych w Lubinie, Legnicy i w Wałbrzychu.

A jak wyglądają projekty inwestycyjne?

Do końca trzeciego kwartału b.r. spółka wydatkowała 71 proc. planowanych nakładów. Największy udział w strukturze poniesionych nakładów dotyczy realizacji Programu Udostępnienia Złoża oraz Rozbudowa OUOW Żelazny Most – Kwatera Południowa. Inne cele inwestycyjne obejmują m.in. uzbrojenie rejonów górniczych, dostosowanie instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT, eksplorację złóż w kraju oraz unowocześnienie systemów IT w ramach Programu KGHM 4.0.

Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania spółki mają inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Dążenie do redukcji emisji CO2 i zwiększenia przewidywalności kosztów energii powoduje, że inwestycje takie jak projekty związane z energią słoneczną, będą miały dla nas szczególne znaczenie i są zgodne ze strategią na lata 2019-2023 - dodał wiceprezes ds. produkcji.

Czytaj też: Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2020 roku

KGHM/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze