Informacje

prace budowlane / autor: Fratria
prace budowlane / autor: Fratria

Projekt noweli o umowie koncesji na budowę - do komisji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 listopada 2020, 19:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm w piątek skierował ponownie do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Posłowie w trakcie drugiego czytania zgłosili do niego poprawki. Projekt ustawy m.in. wprowadza zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych

Czytaj też: Ile będzie kosztował przekop Mierzei Wiślanej? Znamy nową wycenę

W piątek w Sejmie odbyło się sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania posłowie zgłosili poprawki do omawianego projektu ustawy, Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu go do Komisji Gospodarki i Rozwoju. Według planów, komisja ma zająć się projektem jeszcze w piątek.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy on także wyeliminowania różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji. Ponadto, wprowadza zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym skreślenie regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych.

Jak mówiła podczas drugiego czytania poseł sprawozdawca Jadwiga Emilewicz (PiS), celem projektu jest przede wszystkim dostosowanie przepisów związanych z umowami koncesyjnymi na roboty budowlane do nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj też: Pandemia wymusza zmiany w zamówieniach publicznych

Jest to jedna z kolejnych prac dostosowująca system prawny, na który Prawo zamówień publicznych wpływa i które są efektem konsultacji w obowiązującym okresie vacatio legis. Przypomnijmy, ustawa nowe Prawo zamówień publicznych została przygotowana 11 września 2019 r. z tym długim okresem vacatio legis, po to, by porządek prawny był dostosowany do nowego prawa - tłumaczyła Emilewicz.

Jak mówiła, proponowane zmiany w projekcie ustawy uwzględniają postulaty i opinie przedstawione przez przedstawicieli i uczestników całego rynku zamówień publicznych, zarówno strony zamawiającej, jak i wykonawców.

Do najważniejszych projektowanych zmian należy przede wszystkim - w zakresie koncesji - m.in. dostosowanie przepisów ustawy koncesyjnej do Prawa zamówień publicznych - powiedziała.

Jeśli chodzi o zmiany w Prawie zamówień publicznych, tutaj - jak mówiła Emilewicz - doprecyzowane zostały przepisy „nowej i bardziej elastycznej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych w tzw. trybie podstawowym”. „Uchylone zostały przepisy - i to także jest efekt długich konsultacji - dotyczące tzw. zamówień bagatelnych, czyli zamówień o wartości pomiędzy 50 a 130 tys. zł. W zakresie ogłoszenia o zamówieniach zostaje także zniesiony zakaz zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata” - tłumaczyła posłanka.

Ponadto - jak mówiła - w ustawie Prawo zamówień publicznych, uzupełnione zostają także regulacje w zakresie środków ochrony prawnej, chodzi np. o kwestie związane z przeprowadzaniem dowodów w postepowaniach odwoławczych.

Czytaj też: Zgoda na budowę kanału wodnego do granicy z Polską

Zmiany zostają także wprowadzane w ustawie o Partnerstwie Publiczno Prywatnym, gdzie zdefiniowany zostaje katalog przepisów nowej ustawy, w których przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą miały zastosowania.

Jak tłumaczyła Emilewicz, spodziewane efekty projektowanych zmian, to przede wszystkim zwiększenie przejrzystości i czytelności systemu zamówień publicznych, doprecyzowanie i uzupełnienie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych, a także docelowo długoterminowy rozwój infrastruktury i usług z zaangażowaniem finansowym sektora prywatnego”.

Podczas czwartkowych obrad sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, posłowie zaakceptowali ponad 100 poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, w tym nazwę, do której dodano frazę „Prawo zamówień publicznych”.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że w proces przygotowania projektu nowej ustawy regulującej zamówienia publiczne zostały włączone liczne środowiska naukowe, prawnicze, praktyków z zakresu zamówień publicznych poprzez szerokie konsultacje przygotowanej wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (poprzednio Ministerstwo Rozwoju) oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Ich efektem było uchwalenie w dniu 11 września 2019 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), ogłoszonej 24 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje materię zamówień publicznych jako umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy - czytamy.

Przepisy nowej ustawy Pzp wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Nowa ustawa Pzp wychodzi naprzeciw zgłaszanym od wielu lat oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Oprócz licznych zmian zwiększających przejrzystość i spójność regulacji, wprowadziła także zupełnie nowe rozwiązania zmierzające do zwiększenia efektywności udzielanych zamówień publicznych - napisano w uzasadnieniu do projektu noweli.

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze