Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

MF i KAS przygotowały ustawę wprowadzającą E-Urząd Skarbowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 28 grudnia 2020, 19:10

 • 1
 • Powiększ tekst

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową. Projektowane regulacje wprowadzają do systemu prawnego e-Urząd Skarbowy, czyli system teleinformatyczny dla klientów KAS, podał resort finansów

E-Urząd Skarbowy zapewni pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, podkreślono.

E-Urząd Skarbowy będzie dedykowany 5 grupom klientów: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Zapewni im pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komunikowanie się z organami KAS. Będzie również gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku - czytamy w komunikacie.

Serwis e-Urząd Skarbowy jest realizowany w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, którego założeniem jest rozwój katalogu e-usług KAS z wykorzystaniem zasobów informacyjnych i kanałów komunikacji resortu finansów. Jednym z celów e-US jest podniesienie poziomu wsparcia informatycznego dla obsługi klientów KAS, w tym automatyzacja załatwiania spraw. Projekt został uruchomiony w połowie 2019 r. i będzie realizowany etapami, do września 2022 r. W tym czasie użytkownikom serwisu będą udostępniane kolejne usługi.

Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System będzie służył do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS oraz organów KAS z klientami, wyjaśniono w materiale.

Dla automatyzacji załatwiania spraw i wdrożenia e-Urzędu Skarbowego niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawach, które regulują załatwianie spraw przez organy KAS.

Dlatego przygotowany projekt zmienia:

 • Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • ustawę o notariacie,

 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

 • Ordynację podatkową,

 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • Kodeks karny skarbowy,

 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,

 • ustawę o komornikach sądowych,

 • ustawę o doręczeniach elektronicznych” - wymieniono w komunikacie.

Wprowadzenie w ustawie o KAS definicji e-Urzędu Skarbowego daje możliwość rozszerzania katalogu usług i narzędzi online w odniesieniu do nowych grup klientów. Regulacja stwarzająca możliwość załatwiania spraw pozostających we właściwości organów KAS przy pomocy e-Urzędu Skarbowego pozwala na automatyzację kolejnych procesów bez konieczności wprowadzania zmian ustawowych, podkreślił resort.

Katalog czynności, które będą mogły być wykonywane w e-Urzędzie Skarbowym określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową zostanie skierowany do dalszych prac, podsumowano.

Czytaj też: Przetargi publiczne. Korzystne zmiany dla małych i średnich firm

ISBnews/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze