Informacje

PKN Orlen / autor: fot. Fratria
PKN Orlen / autor: fot. Fratria

AKTUALIZACJA

Imponujące wyniki PKN Orlen!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lutego 2021, 07:17

    Aktualizacja: 4 lutego 2021, 08:06

  • 6
  • Powiększ tekst

Nasz paliwowy gigant, PKN Orlen, opublikował najnowsze wyniki.

PKN Orlen osiągnął w 2020 r. 3,4 mld zł zysku netto, uwzględniając zysk na nabyciu Energi, wynik EBITDA LIFO był na poziomie 12,1 mld zł, a przychody ze sprzedaży - 86,2 mld zł - poinformowała w czwartek spółka w skonsolidowanym raporcie za IV kw. 2020 r.

Jak podał Orlen, kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł. Natomiast rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki z zyskiem EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł. EBITDA LIFO to zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzacje? przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów.

„W 2020 r. osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności. Dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe” - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Przychody ze sprzedaży za wszystkie cztery kwartały 2020 r. wyniosły 86,178 mld zł wobec 111,203 mln zł w 2019 r.

W segmencie rafineryjnym w IV kwartale EBITDA LIFO wyniósł minus 145 mln zł, na co, według Orlenu, wpływ miały niekorzystne warunki makroekonomiczne, m.in. spadek marż, niższy dyferencjał Brent/Ural czy umocnienie złotówki względem dolara. Przerób ropy wyniósł 7,4 mln ton, natomiast sprzedaż 6,2 mln ton. Jak podkreślił Orlen, niekorzystne efekty zostały częściowo ograniczone wpływem wyższych marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższych kosztów zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy.

Segment petrochemiczny w IV kwartale osiągnął 508 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 187 proc. rok do roku. To efekt wyższych marż i osłabienia złotówki względem euro. Sprzedaż produktów petrochemicznych była wyższa o 17 proc. rok do roku.

Rekordowy był wynik segmentu energetycznego, który wyniósł 1,1 mld zł EBITDA LIFO. Oznacza to wzrost o 192 proc. rok do roku. To głównie efekt efekcie konsolidacji wyników Grupy Energa przy korzystnym wpływie makro, spowodowanym szybszym wzrostem cen energii elektrycznej w porównaniu do cen gazu.

Segment detaliczny wypracował 827 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku. Na rezultat ten wpłynął głównie wzrost marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 50 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. rok do roku. Wynik ten osiągnięto pomimo spadku cen ropy i kondensatu gazowego głównie dzięki wyższym cenom gazu oraz transakcjom zabezpieczającym przepływy pieniężne.

„Jesteśmy firmą globalną, więc podejmowane decyzje i działania muszą być ukierunkowane na wzmacnianie naszej pozycji w stosunku do konkurentów, bo w długiej perspektywie, w grze zostaną tylko najsilniejsze koncerny” - oświadczył prezes PKN Orlen.

„Rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podejmując trzy lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, właściwie określiliśmy strategiczne kierunki rozwoju” - dodał Daniel Obajtek.

PKN Orlen/ PAP/ PAP Biznes/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze