Informacje

Gotówka  / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

Miliardy na transformację cyfrową z Funduszu Odbudowy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 marca 2021, 22:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Na transformację cyfrową z Funduszu Odbudowy przeznaczymy 13,7 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Konkurencyjna gospodarka i cyfryzacja to temat trzeciej debaty odbywającej się w ramach konsultacji społecznych KPO.

Przypomniano, że Krajowy Plan Odbudowy, który powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy, z którego Polska otrzymała 58 miliardów euro na dotacje i pożyczki. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 26 lutego i potrwają do 2 kwietnia.

Krajowy Plan Odbudowy odpowiada na polskie potrzeby rozwojowe. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zainwestujemy m.in. w stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, ochronę zdrowia, transformację w kierunku +zielonej+ gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport czy upowszechnienie rozwiązań cyfrowych” - mówiła otwierając spotkanie, wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wskazano, że pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, zielona i inteligentna mobilność oraz efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia.

W rozwoju gospodarczym i budowaniu odporności naszej gospodarki ważne są zarówno reformy, które będzie realizować rząd, jaki i inwestycje, dokonywane przez polskich przedsiębiorców. Wspólnie stworzymy warunki do rozwoju polskich firm i powstawania wysokiej jakości miejsc pracy” - mówiła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Wskazano, że wśród rozwiązań pobudzających gospodarkę są też inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i rozwój kompetencji pracowników. Ma to - jak zaznaczono - pomóc w rozszerzeniu oferowanych produktów i usług, skracaniu łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym czy wprowadzaniu w firmach zielonych rozwiązań. Zaznaczono, że ważne są podstawy, czyli stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania i przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz doradztwo dla samorządów przygotowujących dokumenty planistyczne.

Planujemy również inwestycje m.in. w cyfrowe rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach, mobilność bezzałogową, a także usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. W tym celu nastąpi rozbudowa potencjału Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz inwestycje w infrastrukturę naukową i technologiczną. Zainwestujemy nie tylko w budowę i remonty laboratoriów w instytutach badawczych, ale także w pracowników - powstaną branżowe centra umiejętności, w których będzie możliwe podnoszenie kwalifikacji. Fundusze przeznaczymy też na doposażenie pracowników i przedsiębiorstw w sprzęt do pracy zdalnej, a także rozwój Programu Maluch Plus” - napisano.

Jak podkreślała wiceminister Jarosińska-Jedynak, pandemia mocno przyspieszyła procesy cyfryzacji i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

To dzięki cyfryzacji w czasie pandemii mogliśmy bezpiecznie spotykać się z bliskimi, robić zakupy czy załatwiać sprawy w banku. W ramach KPO chcemy wspierać digitalizację polskiej gospodarki. Na transformację cyfrową z Funduszu Odbudowy przeznaczymy 13,7 miliarda złotych” - wskazała.

Dodała, że inwestycje w szybki internet, e-usługi publiczne dla obywateli, cyfrową szkołę czy działania na rzecz cyberbezpieczeństwa to najważniejsze elementy komponentu cyfrowego KPO. Będziemy też inwestować w zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, eliminację tak zwanych białych plam w dostępie do internetu czy wspierać e-kompetencje i cyfryzację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - zaznaczyła.

Napisano, że w trwających obecnie konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. „Równolegle prowadzimy dialog nieformalny z Komisją Europejską. Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO Komisji Europejskiej (KE). Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące” - czytamy.

Krajowy Plan Odbudowy ma trzy główne cele: pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

Wskazano, że środki z Krajowego Planu Odbudowy będą podzielone w następujący sposób: na odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,671 miliarda złotych; na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności - 28,673 miliarda złotych; na transformację cyfrową - 13,706 miliarda złotych; na dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,254 miliarda złotych; zieloną i inteligentną mobilność - 27,439 miliarda złotych.

Krajowy Plan Odbudowy jest jednym z elementów funduszy unijnych, z których w najbliższych latach będzie mogła korzystać Polska. W styczniu i lutym we wszystkich 16 województwach odbyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W tej puli w ramach funduszy polityki spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest 76 miliardów euro. Środki dostępne w ramach poszczególnych instrumentów unijnych, czyli Funduszu Odbudowy, polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, są komplementarne, uzupełniają się nawzajem, tak aby przynosić jak największe korzyści polskiej gospodarce.

Czytaj też: Sytuacja na światowych rynkach finansowych szkodzi złotemu

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze