Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pexels.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pexels.com

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 marca 2021, 21:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii, zaproponował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przesłał pismo do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym zaproponował wprowadzenie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by wspomóc przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii, a wielu z nich zostało zmuszonych do zawieszenia działalności gospodarczej lub jej istotnego ograniczenia nakazami administracyjnymi.

W piśmie wskazał, że docierają do niego informacje o malejącej liczbie pozytywnych decyzji o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że liczba takich wniosków składanych przez przedsiębiorców do ZUS znacząco wzrosła.

Rzecznik MŚP zaproponował, by ubezpieczenia te mogły być „umarzane w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego”.

Zaproponował też skrócenie z „co najmniej trzech lat” do „co najmniej jednego roku” okresu, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w danym sektorze, ustalanym na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy. „Chodzi o objęcie szerszej liczby przedsiębiorców, czyli takich, u których wskutek trwającej epidemii COVID-19 wystąpiły problemy z płynnością finansową lub/oraz ponoszą one istotne szkody” - czytamy.

Jednocześnie - jak napisano - „Rzecznik MŚP zarekomendował doprecyzowanie lub rezygnację z warunku wskazanego w Projekcie art. 1 pkt 1 (zmieniającego brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 nowelizowanej ustawy), dotyczącego wykonywania działalności gospodarczej na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja”.

W ocenie Rzecznika brak jest określonych kryteriów, które przesądzałyby o występowaniu, możliwości występowania, bądź braku występowania długookresowej strukturalnej nadprodukcji. Zatem warunek ten jest bardzo oceny i niezwykle trudno jest stwierdzić występowanie, bądź niewystępowanie tej przesłanki, która miałaby, wszakże przesądzić o możliwości uzyskania (bądź nie) pomocy przez przedsiębiorcę - dodał.

W sytuacji trwającego stanu epidemii COVID-19, każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek o umorzenie należności z tytułu składek i wykaże dostępnymi mu środkami dowodowymi (lub Zakład ustali z urzędu), że sporne należności powstały na skutek trwającej od marca 2020 r. klęski pandemii oraz, że zdarzenie to ma wpływ na możliwość płacenia należności z tytułu składek, winien zostać rozpatrzony pozytywnie, jako spełniający przesłankę ważnego interesu zobowiązanego – podsumował Abramowicz.

Czytaj też: Nowy pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze