Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

ZUS informuje o dobrej sytuacji Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 września 2023, 11:29

  • 1
  • Powiększ tekst

Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął poziom około 85 proc. - przekazał ZUS.

ZUS podsumował sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2023 r.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12,7 proc. r/r, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca br. ukształtowała się poniżej poziomu sprzed roku (o 0,2 p.p.) i wyniosła 5 proc., a przeciętne zatrudnienie (w sektorze przedsiębiorstw) wzrosło o 0,7 proc. r/r.” - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zwróciła uwagę, że największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła 151,4 mld zł i była o 16,4 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2022 r.

Dodała także, że „wpływy składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 r.”

W raporcie poinformowano, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec czerwca br. wyniosła 16 228 tys. osób, tj. o 35 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8 proc.).

Z raportu ZUS wynika, że w ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,7 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec czerwca br. w ZUS było zarejestrowanych 1 094 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 8,1 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2022 r. W liczbie tej 59,6 proc. osób było pracownikami, 3,7 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Stanowią oni 68,4 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych.

Na koniec czerwca tego roku liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 748 tys., co oznacza wzrost o 11,1 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca ubiegłego roku.

Kolejną grupą obcokrajowców, których liczba w ostatnim czasie znacznie wzrosła, są obywatele Białorusi. Na koniec czerwca br. w ZUS było zarejestrowanych 122 tys. osób z Białorusi, czyli o 38,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–czerwiec 2023 r. wyniosły 175,5 mld zł i były o 25,7 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 171,0 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 155,0 mld zł, tj. o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła 3 181,43 zł i była wyższa o 16,3 proc. od wypłacanej w analogicznym okresie 2022 r.

Czytaj także: Cyfryzacja rozliczeń ZUS | XXXII Forum Ekonomiczne (wideo)

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze