Informacje

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  / autor: Fratria
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów / autor: Fratria

KE przekazała UOKiK badanie koncentracji Orlenu i PGNiG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 marca 2021, 11:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił w piątek, że Komisja Europejska przekazała mu do zbadania koncentrację PKN Orlen i PGNiG. Koncentracja ma polegać na przejęciu PGNiG przez Orlen.

Jak oświadczył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny cytowany w komunikacie Urzędu, biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w Polsce, sprawa została przekazana do UOKiK.

Orlen podawał latem 2020 r., że efekt skali, powstały w wyniku przejęcia Energi, Lotosu i PGNiG ułatwiłby połączonemu podmiotowi skuteczne konkurowanie na światowych rynkach.

Jak przypomniał urząd antymonopolowy, uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy, mogą złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie.

W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, jeżeli ten wyrazi zgodę na ocenę skutków danej transakcji.

Tak jest w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez KE koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez grupę Orlen spółek należących do grupy PGNiG - zaznaczył UOKiK.

Zdaniem prezesa Chróstnego, „to niewątpliwie wyraz dużego zaufania do kompetencji i doświadczenia polskiego urzędu antymonopolowego”.

Ponadto, główni kontrahenci i konkurenci uczestników koncentracji zlokalizowani są w Polsce, zatem Urząd będzie mógł stosunkowo łatwo przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli zebrać materiał dowodowy niezbędny do dokładnej oceny sprawy” – dodał Prezes UOKiK.

UOKiK zaznaczył, że zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska, jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji.

KE analizuje transakcje, kiedy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro.

Z kolei Prezes UOKiK co do zasady właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego.

Orlen już wcześniej wyrażał nadzieję, że Komisja przekaże wniosek koncentracyjny do UOKiK. W lutym wiceprezes PKN Orlen Janusz Szewczak oświadczył, że przekazanie takie spowodowałoby, iż procedura byłaby „szybsza, prostsza i mniej skomplikowana”, niż w przypadku rozpatrywania wniosku o przejęcia LOTOS-u. Oceniał jednocześnie, że transakcja przejęcia PGNiG jest możliwa jeszcze pod koniec 2021 r., ewentualnie na przełomie 2021 i 2022 r.

W listopadzie 2020 r. prezes PGNiG Paweł Majewski oceniał, że połączenie dużych graczy sektora w jeden silny, stabilny koncern multienergetyczny może przynieść właściwie wyłącznie korzyści. Wymienił wśród nich bardziej skuteczną konkurencję na zagranicznych rynkach.

Czytaj także: PGNiG importuje coraz więcej LNG

(PAP)/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze