Informacje

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. / autor: Fratria
Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. / autor: Fratria

Nowe technologie w poszukiwaniu złóż i oszczędności energetycznych

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 21 lipca 2021, 13:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Postęp technologiczny oraz perspektywa osiągnięcia neutralności klimatycznej, przekładają się na dynamiczny wzrost innowacji w branży energetycznej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, wykorzystując rozwiązania m. in. z zakresu sztucznej inteligencji, zwiększa efektywność i skuteczność poszukiwań i wydobycia ropy i gazu, obniża ich koszty oraz ogranicza wpływ działalności spółki na środowisko naturalne

Poszukiwanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego to jeden z filarów działalności Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W I kwartale 2021 roku segment ten miał 40 proc. udział w wyniku EBITDA spółki, notując 18-krotny wzrost rok do roku. Do poprawy efektywności operacyjnej i finansowej projektów wydobywczych spółka wykorzystuje autorską platformę „Cyfrowe Złoże”, wdrożoną w 2019 roku. Umożliwia ona jednoczesną współpracę specjalistów z różnych dziedzin w określaniu parametrów całego procesu wydobycia – od odwiertu po instalacje kopalniane. Usprawnienie procesu zarządzania złożem, pozwala zwiększyć całkowitą ilość wydobytego surowca a jednocześnie obniżyć związane z tym nakłady inwestycyjne. Rozwiązanie zostało zastosowane m.in. na złożu Paproć. Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem platformy, pozwoliła na wybór najbardziej efektywnego wariantu odwiertu, zwiększając jego wydajność 5-krotnie w stosunku do średniej dla innych odwiertów pracujących na tym złożu.

Nowoczesne rozwiązania umożliwiają firmom energetycznym rozwój działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w obszarze niskoemisyjnych źródeł energii. Pozwalają również na bardziej efektywne, prowadzenie działań eksploatacyjnych, co przekłada się nie tylko na oszczędności finansowe, ale również ograniczenie wpływu tych działań na środowisko naturalne. Na sukces mogą liczyć dziś tylko te podmioty, które mają świadomość zmian jakie dokonują się na globalnych rynkach i posiadają zaplecze technologiczne, które pozwoli sprostać związanym z tym wyzwaniom – mówi Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Sukces „Cyfrowego Złoża” zainspirował PGNiG do dalszych prac nad rozwojem platformy, w oparciu o coraz częściej wykorzystywane w procesach przemysłowych, inteligentne technologie. Na początku czerwca spółka przedstawiła projekt „Smart Field”. W oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, zautomatyzowano i skrócono etap analizy danych, przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności procesu tworzenia scenariuszy zagospodarowania złóż. Długotrwałe i skomplikowane zadania analityczne, wykonywane dotychczas przez człowieka, realizowane są z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Specjalistom pozostała rola nadzorcza. Pod ich okiem algorytmy opracowują różne warianty lokalizacji odwiertów czy ustawienia instalacji wydobywczych. Zgodnie z prognozami opracowanymi przez specjalistów z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, zastosowanie projektu „Smart Field” pozwoli na zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego o ponad 7 mld metrów sześc. w latach 2021-2022

„Smart Field” to rozwiązanie wielowymiarowe. Automatyzacja procesów analitycznych i zwiększenie dokładności wyników przekłada się na większą efektywność wydobycia, co ma oczywisty efekt ekonomiczny. Zwiększenie wydobycia, przy mniejszym zaangażowaniu zasobów, pozwala również zredukować ślad węglowy prowadzonych projektów. Dodatkowo, jako firma obecna w wielu miejscach w Polsce i na świecie, ściśle związana z lokalnymi społecznościami, przykładamy dużą wagę do korzyści, jakie nasza działalność przynosi tym regionom. Możliwość sięgnięcia po dodatkowe zasoby, przekłada się na wydłużenie okresu eksploatacji złóż, co oznacza większą stabilność zatrudnienia lokalnych pracowników oraz stałe wpływy do budżetów samorządów, które otrzymują opłaty z tytułu naszej działalności. Jak pokazują analizy, dzięki tym dodatkowym dochodom od PGNiG, lokalne władze mogą realizować większą liczbę długofalowych projektów inwestycyjnych na rzecz mieszkańców – podkreśla Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Do przetwarzania danych zbieranych ze złóż, wykorzystywana jest chmura obliczeniowa, co jest odpowiedzią na specyfikę działalności spółki, która równolegle realizuje setki projektów wydobywczych w różnych częściach świata. Grupa Kapitałowa PGNiG obecna jest nie tylko w Polsce, ale także w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Realizuje również komercyjne usługi geofizyczne w Ameryce Południowej, Afryce czy na subkontynencie indyjskim..

PGNiG wykorzystuje nowe technologie także do realizacji Programu Poprawy Efektywności Energetycznej. Możliwości w tym zakresie testowane są m.in. w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. W ramach projektu „Dębno 4.0”, w instalacjach kopalnianych zamontowano automatyczne systemy pomiarowe, monitorujące zużycie energii w czasie rzeczywistym. Zebrane w ten sposób dane mają posłużyć do optymalizacji procesów technologicznych oraz obniżenia poboru energii o ok. 7 tys. MWh w skali roku. Podobny projekt, na potrzeby Oddziału Obrotu Hurtowego, PGNiG będzie realizować we współpracy z rzeszowskim start-up’em TruBlu, który bierze udział we wspieranym przez spółkę zewnętrznym programie akceleracyjnym IDEA Global firmy HugeTECH. W ramach akceleratora opracowany zostanie również system monitorowania i analizy danych dla nowego kotła gazowego w warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Model predykcyjno-analityczny ma posłużyć do wykrywania potencjalnych stanów awaryjnych oraz podejmowania kroków zaradczych. Projekt dla PGNiG TERMIKA opracuje i będzie wdrażać startup ReliaSol.

Jako PGNiG od lat obserwujemy rynek innowacji. Prowadzimy wiele własnych projektów z zakresu B+R. Poprzez nasz fundusz PGNiG Ventures oraz program akceleracyjny InnVento, inwestujemy w zaawansowane rozwiązania technologiczne i pomagamy przedsiębiorcom rozwijać ich pomysły. Wspieramy również zewnętrzne akceleratory, udostępniając ich podopiecznym dostęp do naszych zasobów technologicznych i eksperckich. W ten sposób dążymy do usprawnienia i optymalizacji naszej działalności w poszczególnych segmentach biznesu oraz codziennej pracy biur i zakładów Grupy Kapitałowej – zaznacza Paweł Majewski.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze