Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Dane o bezrobociu lepsze od oczekiwanych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 lipca 2021, 15:35

  • 0
  • Powiększ tekst

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys. osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 33,1 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się nieco lepsze od oczekiwanych

W czerwcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 84,1 tys. wobec 85,3 tys. w maju i 106,4 tys. w czerwcu roku ubiegłego. Jednoczenie w czerwcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 117,8 tys. osób wobec 112,3 tys. w maju oraz 91,6 tys. w czerwcu roku ubiegłego. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni czerwca 117,8 tys. wobec 114,8 tys. w maju i 93,2 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu czerwcu 5,9% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w maju. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem. W maju notowana była jeszcze nadwyżka stopy nad tą sprzed roku – wynosząca 0,1 pkt proc. Poprawa wynika jednak głównie z wejścia w echo wysokiej, niekorzystnej bazy sprzed roku.

Czerwiec zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną począwszy od marca. Silnym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym. Skala poprawy w marcu i kwietniu była jednak słabsza od typowej. Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego). W tym roku istotna była też aura – opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. W maju i czerwcu część z poprzednich opóźnień została nadrobiona. Ponadto trudną sytuację na rynku pracy łagodził popyt na pracowników w części branż przemysłowych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 844 tys. osób była w czerwcu wyższa niż przed rokiem o 43 tys. tj. 0,27%. Aktywnych zawodowo było w końcu czerwca 16 837 tys. osób – około 9 tys. i 0,06% więcej niż przed rokiem.

W miesiącach letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 965 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,7%. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 5,8% przy 990 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Czytaj też: GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła w czerwcu

Piotr Soroczyński, KIG/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze