Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

WIG był o 34 proc. wyższy niż rok temu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2021, 20:30

  • 1
  • Powiększ tekst

W lipcu br. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 19 mld zł, o 19,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. - podała Giełda Papierów Wartościowych. Indeks WIG na koniec lipca wyniósł 67 637,95 pkt, o 34 proc. więcej niż przed rokiem.

W lipcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 19,0 mld zł, czyli o 19,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 20,8 proc. rdr do poziomu 18,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 842,2 mln zł, o 17,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wartość indeksu WIG na koniec lipca wyniosła 67 637,95 pkt i była o 34,0 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lipcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 88,4 proc. rdr do poziomu 272,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 88,2 proc. wyniosła 267,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu - jak podano w informacji GPW - wyniósł 564,4 tys. szt., czyli o 8,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9,6 proc. rdr do poziomu 292,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 25,3 proc. rdr do 116,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 18,2 proc. rdr do 145,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 36,9 proc. rdr do 10,7 tys. szt.

W lipcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 0,8 proc. rdr do poziomu 232,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 2,1 proc. rdr do 41,3 mln zł.

Z informacji GPW wynika, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 101,0 mld zł, wobec 94,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 22,7 proc. rdr do poziomu 210,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 50,8 mld zł wobec 6,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 637 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu br. 21,4 TWh, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 9,8 proc. rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 13,1 proc. rdr do poziomu 18,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 32,9 proc. rdr do 16,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 20,4 proc. do poziomu 1,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 39,3 proc. rdr do poziomu 15,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł 1,7 TWh, co oznacza spadek o 7,7 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 50,0 proc. rdr do poziomu 9,9.

Giełda podała, że obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,0 proc. rdr, do wolumenu 2,0 TWh.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lipcu wyniosła 648,5 mld zł (141,8 mld euro). Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 239 mld zł (271 mld euro).

Na Głównym Rynku GPW w lipcu br. zadebiutowały akcje spółek: Shoper (wartość oferty: 363,4 mln zł), Onde (wartość oferty: 444,5 mln zł) oraz Cavatina Holding (wartość oferty: 187,5 mln zł). Natomiast na rynku NewConnect w lipcu br. zadebiutowały akcje spółek: MegaPixel Studio S.A. (wartość oferty: 966,7 mln zł) oraz Noobz from Poland S.A. (wartość oferty: 1,3 mln zł).

Na rynku Catalyst w lipcu br. zadebiutowały obligacje korporacyjne InPost Socété Anonyme (wartość oferty: 500 mln zł), Cordia Polska Finance Sp. z o.o. (wartość oferty: 69 mln zł) oraz Cognor S.A. (wartość oferty: 200 mln zł), a także obligacje komunalne Gminy Mosina (wartość oferty: 19 mln zł).

W lipcu 2021 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 23 sesji rok wcześniej.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Izera coraz bliżej! Kolejny krok do budowy fabryki

Powiązane tematy

Komentarze