Informacje

śmietnik w Warszawie / autor: Fratria
śmietnik w Warszawie / autor: Fratria

Senat przeciw powiązaniu opłaty za śmieci ze zużyciem wody

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 sierpnia 2021, 21:30

  • 3
  • Powiększ tekst

Połączone komisje senackie wniosły we wtorek o wprowadzenie szeregu poprawek do noweli tzw. ustawy śmieciowej, w tym o usunięcie z niej zapisu ustanawiającego maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody

Nowela tzw. ustawy śmieciowej przyjęta przez Sejm na początku lipca ustanawia maksymalną stawkę opłaty za śmieci przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Opłata nie mogłaby być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe (tj. ok. 150 zł). Nowelizacja zakłada też, że gminy fakultatywnie będą mogły pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat za śmieci pobranych od mieszkańców.

Rozpatrzenie poprawek do nowelizacji senatorowie przełożyli z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w lipcu. Połączone Komisje Klimatu, Środowiska i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyły we wtorek 40 poprawek. Przychyliły się do większości z nich, poza poprawkami wycofanymi lub wykluczającymi się.

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za usunięciem zapisu ustanawiającego maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody. Rekomendują też skreślenie punktu mówiącego, że rada gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych pobranych od mieszkańców.

Ponadto zaproponowano zwiększenie ryczałtowej stawki opłaty za odpady wytwarzane przez nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jedna z poprawek zakłada też zmniejszenie liczby warunków, po spełnieniu których minister właściwy do spraw klimatu będzie mógł zezwolić gminie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Część poprawek ma charakter redakcyjny i uściślający.

Zgodnie z nowelizacją, gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Według resortu takie rozwiązanie powinno spowodować, że mniej śmieci trafi na wysypiska, co w konsekwencji również ograniczy koszty dla gmin.

Nowela ustawy śmieciowej wydłuży ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

PAP/mt

Czytaj też: Ozdoba: Likwidacja nielegalnego składowiska śmieci w Mysłowicach kosztowała 90 mln zł

Powiązane tematy

Komentarze