Komentarze

Andrzej Adamczyk, MI / autor: Fratria
Andrzej Adamczyk, MI / autor: Fratria

Adamczyk: Patriotyzm gospodarczy w praktyce

Andrzej Adamczyk

Andrzej Adamczyk

minister infrastruktury

  • Opublikowano: 30 czerwca 2021, 11:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Rozwój infrastruktury jest podstawą rozwoju gospodarczego. Inwestycje w sieci drogową i kolejową, w transport lotniczy i śródlądowy to także realne miejsca pracy w polskich firmach

W ostatnich latach powstało wiele inicjatyw odwołujących się do patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego. Taka tendencja bardzo cieszy. O roli inwestycji infrastrukturalnych dla rozwoju naszego kraju oraz Europy Środkowej miałem okazję mówić m.in. podczas Kongresu 590 oraz niedawnego szczytu ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie.

Dotychczas w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 zakończyliśmy budowę ok. 110 zadań o wartości prawie 48 mld zł i długości prawie 1,4 tys. km. W budowie znajduje się kolejnych 113 inwestycji o wartości 67 mld zł i długości ponad 1,4 tys. km. W przetargu mamy 15 zadań o wartości prawie 8 mld zł i długości ponad 177 km. Łącznie zadania te stanowią prawie 80 proc. planowanej długości dróg szybkiego ruchu w Polsce. Od 2015 r. sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce zwiększyła się o ponad 40 proc. Duży wkład w powstanie tej sieci dróg mają polskie przedsiębiorstwa, które dostarczają niezbędne materiały.

Przykładem patriotyzmu gospodarczego są inwestycje taborowe realizowane przez PKP Intercity. Ambitny proces unowocześniania taboru spółka realizuje przede wszystkim we współpracy z polskimi producentami – firmami konstruującymi i modernizującymi tabor kolejowy. Nowe i zmodernizowane wagony oraz lokomotywy już jeżdżą po polskich torach. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 r. spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W 2030 r. cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody.

W sytuacji walki z wykluczeniem komunikacyjnym z zadowoleniem należy przyjąć porozumienie o współpracy pomiędzy PKP Intercity a PKS Polonus dotyczące włączenia przewoźnika autobusowego do Wspólnego Biletu.

Do patriotyzmu gospodarczego odwołuje się również nowy program społeczno-gospodarczy rządu Polski Ład, który wzmocni nasz potencjał transportowy i będzie służył Polakom. W ciągu najbliższych siedmiu lat powstanie 2,5 tys. nowych km dróg ekspresowych i autostrad, a do 2030 r. zostanie ukończona budowa całej zaplanowanej sieci dróg szybkiego ruchu. Tylko na ten cel w budżecie państwa zarezerwowano na najbliższe lata 220 mld zł. Oprócz realizowanych obecnie inwestycji, takich jak dokończenie budowy tras A1 czy S19 między Lublinem a Rzeszowem, wybudujemy m.in. drogę S10, łącząc Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Warszawę, S11 z Pomorza Środkowego przez Wielkopolskę na Górny Śląsk, a także Zachodnią Obwodnicę Szczecina, Beskidzką Drogę Integracyjną i inne ważne inwestycje. Drogi S12 i S74 połączą centrum naszego kraju ze wschodem Polski. Droga krajowa nr 75 otworzy obecnie wykluczony komunikacyjnie region Nowego Sącza na dobrą komunikację.

Polski Ład to spójna sieć dróg szybkiego ruchu oraz bezpieczne, komfortowe i przewidywalne w czasie przejazdu koleje. W ramach Polskiego Ładu zrealizujemy projekty pozwalające na rozbudowę polskiej sieci komunikacyjnej, które postawią Polskę na czołowym miejscu w Europie pod względem dostępności komunikacyjnej. To nowy wymiar naszego patriotyzmu gospodarczego.

Na początku czerwca miałem przyjemność towarzyszyć panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w wizycie w oddziale PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. Zakład ten jeszcze niedawno przynosił straty i był przeznaczony do likwidacji, a obecnie rozszerza zakres usług świadczonych dla PKP Intercity i zatrudnia kilkuset nowych pracowników. W tym samym miesiącu PKP Cargo podpisało umowę zakupu majątku po dawnej fabryce wagonów Gniewczyna k. Przeworska. To pierwszy etap inwestycji, której celem jest wznowienie w tym zakładzie produkcji wagonów towarowych.

Obecnie jesteśmy w przededniu dużych inwestycji w postaci komponentu kolejowego do Centralnego Portu Komunikacyjnego, co przyniesie nowe zamówienia i kontrakty wielu polskim firmom.

Dzięki inwestycjom publicznym polskie firmy mogą być spokojne o nowe zamówienia. Mogą spokojnie planować stabilny rozwój na wiele lat do przodu.

Patriotyzm gospodarczy to odpowiedzialność, innowacyjność oraz wysoka jakość produktów. Programy inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych przez rządy II RP, takie jak budowa portu gdyńskiego czy Centralnego Okręgu Przemysłowego, były impulsem dla rozwoju gospodarki i polskich firm, przy zdrowej współpracy z kapitałem zagranicznym. Jestem przekonany, że obecnie nawiązując do naszej historii sprzed ponad 100 lat, aby utrzymać niepodległość, powinniśmy świadomie pielęgnować krajowy rozwój gospodarczy i promować nasze najlepsze rozwiązania w wielu obszarach działalności.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze