Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Obowiązki dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych

Wojciech Podlaski

Wojciech Podlaski

Prawnik, przedsiębiorca, od 2011 r. ekspert prawny Kongresów Pożarnictwa i Elektroenergetycznych, audytor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, autor publikacji w pismach branży budowlanej i instalacyjnej. http://dsa-podlaski.com

  • Opublikowano: 19 marca 2014, 14:35

  • 2
  • Powiększ tekst

Od 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie nowe wymagania dla producentów stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych. Zmiana wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, zwanego potocznie CPR (ang. Construction Products Regulations), które ustanowiło okres przejściowy dla wycofania przepisów krajowych sprzecznych z tą regulacją. Dla konstrukcji stalowych i aluminiowych ten okres kończy się właśnie 1 lipca 2014 r.

Po tym terminie, producenci tych wyrobów budowlanych będą zobowiązani do dokonywania oceny właściwości użytkowych swoich wyrobów w oparciu o nową normę zharmonizowaną PN-EN 1090-1+A1:2012. Konsekwencją tego jest obowiązkowa certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji.

Przepisy te wprowadziły spore zamieszanie wśród producentów konstrukcji stalowych. Do tej pory duża część zakładów wytwarzających konstrukcje stalowe i alumieniowe, zwłaszcza mniejszych, posiadała Świadectwo Kwalifikacyjne, wydawane na podstawie Polskich Norm. Chociaż Świadectwa Kwalifikacyjne nie tracą ważności, to po 1 lipca nie będą wystarczały do udokumentowania właściwości wyrobu. Zakłady produkujące konstrukcje stalowe i aluminiowe, które do tego czasu nie wdrożą i certyfikują Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, mogą mieć problemy z należytą dokumentacją wyrobu, a co za tym idzie ze sprzedażą produktów. Dowodzi to faktu, iż pod pozorem dbałości o wspólny rynek, może dojść do eliminacji mniejszych przedsiębiorców z rynku, którzy nie będą w stanie pokryć kosztów zmian.

Warto jednak pamiętać, że obowiązek certyfikacji ZKP nie dotyczy wszystkich producentów konstrukcji spawanych, a jedynie producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Powiązane tematy

Komentarze