Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Czy KNF realizuje swoją ustawową misję? Szczególnie w sprawie polisolokat

Prof. Henryk Cioch

Prof. Henryk Cioch

Prawnik, senator RP, profesor, pracownik naukowy KUL

  • Opublikowano: 11 lipca 2014, 18:18

  • Powiększ tekst

Jako były członek Komisji Nadzoru Finansowego (2006-2007) z zainteresowaniem śledzę działalność tego superważnego urzędu państwowego, sprawującego nadzór nad kilkoma segmentami rynku kapitałowego w Polsce (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy notowane na giełdzie i od 2 lat spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Nie rozumiem, dlaczego nadzorem nie są nadal objęte firmy leasingowe, firmy pożyczkowe (parabanki)? Czyżby miały, tak jak niedawno jeszcze Amber Gold, ciche przyzwolenie państwa na działalność, w mojej ocenie nie zawsze zgodnej z literą prawa.

Zaniepokoiły mnie informacje, że KNF i UKNF będzie kontrolowany przez NIK. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby to była tylko tzw. rutynowa, zaplanowana wcześniej kontrola. Niestety, tak jednak nie jest, ponieważ kontrola NIK-u w KNF i UKNF jest spowodowana licznymi skargami na działalność tego państwowego organu. Skargi te nie są też związane wyłącznie z nieprawidłowościami w zakresie realizowanego nadzoru nad SKOK-ami.

Nie tak dawno zaiskrzyło też na linii KNF –- Ministerstwo Finansów w zakresie mocy i charakteru prawnego rekomendacji i wytycznych wydawanych przez KNF. Inne stanowiska zajmowały też te dwa urzędy państwowe co do kredytów udzielonych w walutach obcych, a mianowicie, czy były to rzeczywiście kredyty walutowe, czy też kredyty złotówkowe tylko denominowane w walutach obcych. Wydaje się, że prawdziwe stanowisko w czasie debaty w Senacie RP reprezentował Wiceminister Finansów (już były), a nie Przewodniczący KNF A. Jakubiak. Są opublikowane materiały z tej debaty.

Można to wyjaśnić i chyba należy to uczynić, tym bardziej, że — jak podają media — jeden z byłych pracowników UKNF W. Kamiński za to, że sygnalizował „problem umów polisolokat” został zwolniony z pracy. Gdyby się okazało, że zwolnienie go z pracy w UKNF ma związek z raportem na temat „umów na ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”, którego był współautorem, to sprawa staje się bardzo poważna.

Otóż — jak podają media –- osoba ta wystąpiła przeciwko HDJ -– Gerling Życie w sprawie polisolokat. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta orzekł, że aż 6 zapisów tej umowy jest niedozwolonych. W procesie tym Przewodniczący KNF — jako strona -– bronił polisolokat. Czy był to zatem tylko błąd Przewodniczącego KNF będącego przecież radcą prawnym? Pytam również, ile milionów, czy też miliardów złotych na tych toksycznych instrumentach finansowych (polisolokatach) stracili Polacy? Pytam też, czy Pan Wojciech Kamiński wróci do pracy w UKNF? Powinien otrzymać nagrodę, a nie utracić pracę.

O sprawie umów polisolokat informację podał portal www.wgospodarce.pl w dniu 10 lipca 2014 r.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych