Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

200 mln euro na młodych bezrobotnych: tylko wydamy czy mądrze zainwestujemy?

Paulina Zaręba

Paulina Zaręba

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

  • Opublikowano: 9 lutego 2013, 18:18

  • 8
  • Powiększ tekst

W aktualnym projekcie nowego budżetu UE przewidziano specjalne środki walkę z bezrobociem młodych. Unia chce przeznaczyć 6 miliardów euro na utworzenie dodatkowej inicjatywy wspierania zatrudnienia osób poniżej 25 roku życia. Z tej puli do Polski ma trafić 200 milionów euro, czyli prawie miliard złotych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że pieniądze te mają być przeznaczone na szkolenia, praktyczną edukację i wspieranie przedsiębiorczości. To, czy tylko wydamy, czy też mądrze zainwestujemy te środki w kapitał ludzki będzie kluczowym dla rozwoju osób młodych, szczególnie z małych miasteczek i wsi.

Pomoc ma trafić do regionów, w których bezrobocie wśród młodych przewyższa 25 proc. Obecnie problem ten dotyczy 11 państw, w tym Polski. Zgodnie z danymi Eurostatu bezrobocie wśród osób do 25 roku życia w grudniu 2012 wyniosło w naszym kraju 28,4 proc. Dlatego z puli 6 mld euro, 200 mln euro ma trafić do Polski. Na szczycie nie padły jednak żadne konkrety co do wydatkowania zaproponowanych środków, gdyż szczegółowo będą to określać programy operacyjne, a te dopiero będą negocjowane z Komisją Europejską. Nieoficjalnie mówi się jednak, iż pieniądze te mają być przeznaczone na szkolenia, praktyczną edukację i wspieranie przedsiębiorczości.

200 mln euro na pewno nie wystarczy, by rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych w Polsce. Może jednak znacząco przyczynić się do jego zmniejszenia. Kluczowe jest to, czy tylko wydamy, czy odpowiednio zainwestujemy te środki w kapitał ludzki

– komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Palikowski podkreśla, że istotnym będzie w jaki sposób zaplanujemy rozdysponowanie tych środków oraz nową alokację na EFS. Zanim do tego dojdzie, powinny jednak zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne biorące również pod uwagę stanowisko pracodawców i przedsiębiorców. W krajach, w których bezrobocie młodych jest najniższe (Austria, Niemcy, Holandia) funkcjonuje system gwarantujący młodym pracę, staż bądź praktyki w trakcie edukacji lub zaraz po zakończeniu edukacji.

- Dlatego pracodawcy powinni aktywnie zaangażować się w walkę z bezrobociem młodych – głównie poprzez tworzenie dobrych programów stażowych dla osób wciąż uczących się. Pozwoli to zdobyć im doświadczenie i efektywniej rozpocząć życie zawodowe. Same szkolenia, dopłaty i inwestowanie w edukację nie wystarczą, trzeba zastanowić się nad takim sposobem zainwestowania tych środków, który zaprocentuje w przyszłości oraz ustanowi pewną praktykę współpracy świata biznesu i edukacji, która funkcjonować będzie jeszcze długo po wyczerpaniu się unijnych  środków

– dodaje Palikowski.

Komisja Europejska w swojej strategii Europa 2020 wskazuje, że zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi nie będzie możliwe bez tworzenia aktywnych „trójkątów wiedzy” z udziałem ośrodków edukacyjnych, pracodawców i instytucji otoczenia biznesu. KE popiera również inicjatywę  wprowadzenia systemów gwarancji pracy dla młodych. Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor oszacował, iż bezrobocie wśród młodych jest jednoznaczne z utratą korzyści dla gospodarek oraz wypłatą zasiłków i kosztuje państwa członkowskie około 153 mld euro rocznie. Z tego punktu widzenia inwestycja w kapitał ludzki wydaje się kluczowa.

PSZK szacuje, iż bezrobocie wśród absolwentów w roku 2013 przekroczy próg 30 proc.

Powiązane tematy

Komentarze