Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Broń palna w Polsce okiem prawnika

Andrzej Turczyn

Andrzej Turczyn

Adwokat. Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni (www.romb.org.pl)

  • Opublikowano: 23 czerwca 2013, 11:01

    Aktualizacja: 25 czerwca 2013, 10:38

  • 5
  • Powiększ tekst

Broń palna to niezwykle emocjonująca sprawa!!! Broń palna to nie jedynie urządzenie, ale wiele okoliczności jej towarzyszących. Zwykle broni palnej towarzyszy szereg problemów natury moralnej i społecznej jednak tymi aspektami posiadania broni tutaj zajmował się nie będę. Zostały już doskonale zaprezentowane, choćby w tekstach autorów dostrzegających w broni palnej element życia społecznego, a nawet ścisły związek z Biblią http://www.miasik.net/articles/snyder.html http://naszeblogi.pl/34985-czego-brakuje-polakom-biblii-i-pistoletu.

Na gruncie prawa, problematyka posiadania broni palnej uregulowana jest w ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Ustawa ta zastąpiła ustawę o broni, amunicji i materiałach wybuchowych z 1961 roku. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19610060043). Ta ustawa była następcą aktów prawnych z okresu międzywojennego, tj. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19320940807) oraz wcześniejszego Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 25 stycznia 1919 roku, o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19190090123).

Aktualne brzmienie ustawy jest opublikowane, w formie tekstu jednolitego, w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 576 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000576). Ustawa o broni i amunicji w 2011 roku uległa gruntownej zmianie. Prace Sejmu nad zmianą ustawy o borni i amunicji odbywały się pod hasłem liberalizacji dostępu do broni palnej, eliminacji tego co nazywano uznaniowością organów Policji. Szczegółowy przebieg procesu legislacyjnego i pojawiające się tam cele stawiane przed nowelą ustawy o broni i amunicji (http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3388.htm) jest o tyle istotny, że organy Policji czasem trudno reagują na jakościową zmianę przepisów i odebranie im możliwości uznaniowego decydowania o prawie uzyskania pozwolenia na broń palną. Warto wskazać stanowisko posła sprawozdawcy Stanisława Wziątka, wyrażone w czasie pierwszego czytania projektu ustawy, na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 listopada 2010 r.: Otóż określono nowe warunki wydawania zezwoleń i wyeliminowano to, co dotychczas nazywano uznaniowością”. Podobnie w trakcie prac w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 20 października 2010 roku, poseł Stanisław Wziątek wskazał: „Chciałbym powiedzieć, że konsekwencją wdrożonych propozycji, które przekształciły się w konkretne poprawki, jest szeroko rozumiana liberalizacja przepisów związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem broni”, wskazał także: „Po pierwsze, określono nowe warunki wydawania zezwoleń na broń. To są warunki, które eliminują to, co można było dotychczas nazwać uznaniowością.” Nawet poseł Stanisław Wziątek określił zmiany jako rewolucyjne, stwierdzając: „Bo proponowane zmiany w niektórych przypadkach, mogę użyć tego sformułowania, są rewolucyjne.” (NR 4252/VI KAD. http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf). To stanowisko spotkało się z akceptacją strony rządowej, oto bowiem ówczesny wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, na takie stanowcze stwierdzenia posła Stanisława Wziątka, odpowiedział: „…idziemy z otwartymi ramionami, z taką dużą dozą uznania i gotowością dla naszych partnerów po stronie organizacji kolekcjonerskich i strzeleckich – to chcemy pójść maksymalnie, otwarcie i ustąpić w paru obszarach.” (NR 4252/VI KAD. http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf).

Nie można w procesie stosowania prawa pomijać celów i haseł które przyświecały Sejmowi, uchwalającemu nowelizację. Zmiana ustawy o broni i amunicji uchwalona została niebagatelną większością 412 głosów za (http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&79&122). Ta ponadpartyjna zgoda co do liberalizacji i eliminacji uznaniowości organów policji, musi przesądzać także w przypadku organów administracji i sądownictwa administracyjnego, o takim wykładaniu ustawy, który zapewnia wykonanie celów przed ustawą stawianych. Stanowisko przeciwne organów administracji i sądownictwa administracyjnego, będzie lekceważeniem zasady demokratycznego państwa prawa, wyrażonego w Konstytucji (art. 2 Konstytucji).

Ostatecznie ustawa nowelizująca ustawę o broni i amunicji została uchwalona w dniu 5 stycznia 2011 r., po pewnych drobnych poprawkach Senatu, weszła w życie z dniem 10 marca 2011 roku (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110380195). Najistotniejsza z poprawek Senatu dotyczyła usunięcia z katalogu celów wydania pozwolenia na broń, pozwolenia w celu rekreacyjnym. Niezależnie jednak od tego, ustawa z 2011 roku po kilkudziesięciu latach obowiązywania wszechwładzy i niczym nie skrępowanego uznania administracyjnego, odebrała organom Policji prawo do swobodnego decydowania o tym komu przyznać, a komu nie przyznawać pozwolenia na broń palną.

W chwili obecnej istnieje okres kształtowania się praktycznego stosowania ustawy o broni i amunicji. Na dzień 2 lipca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył rozpoznanie czterech skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wówczas, najwyższa instancja sądownictwa administracyjnego zaprezentuje swoje rozumienie przepisów znowelizowanej ustawy o broni i amunicji. Wyroki jakie zapadną w tych sprawach będą końcem okresu kształtowania stosowania nowych reguł wydawania pozwoleń na broń. Po dniu 2 lipca 2013 r. okaże się, czy deklarowany przez ustawodawcę cel i sens przepisów, został prawidłowo odczytany przez organy stosujące prawo organy, które w zasadzie winny jedynie jasno prezentowaną wolę ustawodawcy jedynie realizować. Wspominam o tym, bowiem dotychczasowe orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie napawa optymizmem. Wiele składów orzekających tego sądu, jakby nie spostrzegło jakościowej zmiany przepisów, żaden z odnotowanych przeze mnie wyroków nie odniósł się nawet do postulatu liberalizacji i eliminacji uznaniowości. Pozostaje zatem liczyć na to, że to Naczelny Sąd Administracyjny, w sposób godny powagi problemu rozważy prezentowane w skargach kasacyjnych argumenty.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wSklepiku.pl posiadamy szeroki wybór książek o różnorodnej tematyce.

Dzisiaj proponujemy książkę:"Encyklopedia Prawo Nie Tylko Dla Prawników"

Opracowanie Zbiorowe

Encyklopedia kierowana jest przede wszystkim do tego Czytelnika, który dotychczas z daleka omijał księgarnie prawnicze, wychodząc z założenia, skądinąd trafnego, że oferowane w nich książki napisane są na tyle "hermetycznym" językiem, iż stają się niezrozumiałe dla osób nie związanych zawodowo z prawem.

 

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze