Opinie

Polskie monety / autor: Pixabay
Polskie monety / autor: Pixabay

Społeczna odpowiedzialność za Polskę i Polaków

Eryk Łon

Eryk Łon

prof. nadzw katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członek Rady Polityki Pieniężnej

  • Opublikowano: 15 marca 2019, 11:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Dla mnie jako Polaka ogromnie ważne znaczenie ma tocząca się obecnie dyskusja o potrzebie zabezpieczenia wypoczynku niedzielnego. Jestem zwolennikiem tego, aby owe prawo do tego wypoczynku było nadal prawnie zabezpieczone.

W sposób szczególny dotyczy ono pracowników handlu. Szczególnie istotne jest to, aby prowadzone były intensywne akcje społeczne a także publiczne mające na celu zaprezentowanie informacji o różnicach dotyczących praw pracowników hipermarketów działających w Niemczech i w Polsce. Fakt, iż różnice te występują jest nieco niepokojący.

Wsparcie konsumpcji

Szczególnie istotne jest to, aby w sytuacji ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego podtrzymywać dobre nastroje polskich konsumentów. Z tego punktu widzenia, ze szczególnym zadowoleniem przyjąłem deklaracje rządu dotyczące podwyżek emerytur. Jest to szczególnie istotna sprawa zważywszy choćby na fakt, że starszy wiek wiąże się z wysoce prawdopodobnym zwiększeniem wydatków związanych z ochroną zdrowia. Emeryci mają więc prawo oczekiwać, iż państwo nie pozostawi ich samymi, w tym wartościowym aczkolwiek trudnym okresie życia.

Promocja złotego oraz znaczenie polityki EBC

Cieszy mnie zaangażowanie poszczególnych osób oraz instytucji w akcje promocyjne mające na celu uświadomienie naszym rodakom pożytków płynących z posiadania złotego. W przyszłości warto tego typu akcje informacyjne kontynuować a nawet poszerzać formy owych akcji. Warto obserwować politykę EBC, gdyż jest to bank centralny naszego znaczącego partnera handlowego jakim jest strefa euro. Nie wykluczam, że EBC będzie intensyfikowało prace zmierzające do szerszego niż dotąd sądzono wykorzystania instrumentów niestandardowych.

Rozwój polskiego rynku kapitałowego

Myśląc o perspektywach rozwoju gospodarczego Polski warto duży nacisk kłaść na rozwój rynku kapitałowego. Osobiście uważam, że Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem i wiedza o metodach inwestowania swoich oszczędności na rynku akcji powinna znaleźć sporo odbiorców. Poszerzanie tej wiedzy może przyczynić się do zwiększenia skłonności do  indywidualnego inwestowania swoich oszczędności na giełdzie warszawskiej.

Sytuacja w UE, w tym w Wielkiej Brytanii

Ze szczególnym zainteresowaniem obserwować będę kolejne fazy związane z próbami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Proces to niełatwy. Jednak jego definitywne rezultaty mogą mieć istotne znaczenie dla losów zarówno Polski, jak i Starego Kontynentu, którego Polska od przeszło tysiąca lat jest częścią. Jeśliby okazało się, że Wielka Brytania ostatecznie zawrze porozumienie o wyjściu z UE może to przyspieszyć procesy na arenie międzynarodowej. Mogą bowiem pojawić się kolejne inicjatywy mające na celu wyjście z czegokolwiek. Mam tu na myśli wyjście zarówno z Unii Europejskiej, jak i również ze strefy euro. Niezależnie od tego czy ktoś sobie tego życzy czy nie to warto brać pod uwagę różne warianty także te z pozoru jeszcze dziś uważane za mało prawdopodobne.

Szczególne znaczenie odpowiedzialności za Polskę w chwili obecnej

Myślę, że refleksja nad tego typu scenariuszami może być wyrazem odpowiedzialności za Polskę. Sprzyjać może ona zwiększeniu zaufania do osób publicznych, które mogą być dzięki temu postrzegane jeszcze bardziej niż dotąd jako te osoby, które podejmują ważne problemy także i takie, o których wcześniej rzadko się mówiło. Może to być czynnikiem pozytywnym dla obywateli. Wierzę, że tego typu debata o różnych także tych bardziej bolesnych sprawach może powodować, iż Polacy jeszcze bardziej będą Polskę nie tylko kochać, ale po prostu chcieć w niej mieszkać i realizować swoje faktyczne cele życiowe. Tego właśnie życzę moim rodakom, w tym także jako członek Rady Polityki Pieniężnej. Mam bowiem do tego prawo, gdyż RPP jest instytucją polską a moment jest szczególny.

Eryk Łon, prof. nadzw katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członek Rady Polityki Pieniężnej

Powiązane tematy

Komentarze