Opinie

autor: fot. PAP
autor: fot. PAP

Wyłudzenia VAT: Kto trafi przed oblicze prokuratury?

Marcin Horała

Marcin Horała

prawnik, politolog, były radny miasta Gdyni, poseł na Sejm RP

  • Opublikowano: 4 lipca 2019, 11:52

    Aktualizacja: 4 lipca 2019, 11:53

  • 1
  • Powiększ tekst

Dziś przedstawiłem komisją VAT wniosek o skierowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez:

-Jana Vincenta Rostowskiego, byłego ministra finansów;

-Macieja Grabowskiego, byłego wiceministra finansów;

-Andrzeja Parafianowicza, byłego wiceministra finansów;

Z art. 231 par. 1 kodeksu karnego tj. niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz art. 296 par. 3 tj. niedopełnienia obowiązków przez osobę, której powierzono prowadzenie spraw majątkowych, które doprowadziło do szkody w wielkich rozmiarach.

Stan faktyczny:

1.Jak zeznał min. Rostowski już w roku 2007 zapoznał się z raportem Izby Lordów, który dokładnie opisywał mechanizm wyłudzeń podatku VAT i wskazywał elektronikę jako obszar szczególnie zagrożony wyłudzeniami.

2.W latach 2007-2008 kontrola skarbowa zidentyfikowała handel elektroniką jako obszar szczególnego ryzyka. Rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę kontrolę koordynowaną w tym obszarze.

3.W 2010 we wnioskach pokontrolnych dyrektor UKS Gdańsk potwierdził występowanie dużej skali oszustw i wyłudzeń podatkowych w tym obszarze i wnioskował o niezbędne z zmiany legislacyjne poprzez wprowadzenie odwróconego VAT lub solidarnej odpowiedzialności.

4.W 2010 działający w Ministerstwie Finansów zespół AFU (Anti Fraud Unit) wypracował stanowisko popierające wnioski z kontroli, które było wspólnym stanowiskiem departamentów: kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego, administracji podatkowej oraz biura wymiany informacji podatkowych.

5.Stanowisko Polski wobec wniosku Komisji Europejskiej COM(2009)511 o zmianę dyrektywy vatowskiej w kierunku umożliwienia zastosowania bez specjalnej zgody odwróconego VAT na elektronikę był negatywne. Argumentowano, że wprowadzenie tego rozwiązania w jednym kraju powoduje wypychanie przestępczości do innych krajów.

6.W kolejnych latach Polska akceptowała wnioski innych państw o zgodę na odwrócony VAT na elektronikę, w tym w 2011 wniosek Niemiec, największego partnera handlowego Polski.

7.A zatem co najmniej od 2010 roku kierownictwo resortu finansów miało potwierdzoną wiedzę o dużej skali nadużyć w handlu elektorniką, o konieczności zmian legislacyjnych oraz o wprowadzaniu tych zmian w innych państwach, co musiało skutkować przenoszeniem się tej przestępczości do Polski.

8.Jednocześnie nie podjęto żadnych zmian legislacyjnych w tym obszarze. Mało tego - w lutym 2013 roku z gotowego projektu ustawy uszczelniającej wykreślono elektronikę (zachował się projekt z odręczną adnotacją wiceministra Grabowskiego „akceptuję bez nieruchomości i wyrobów elektroniki”).

9.W latach 2010-2014 rejestrowany z w Polsce wywóz telefonów komórkowych wzrósł o ponad 1000% (TYSIĄC PROCENT) przy braku analogicznego wzrostu przywozu i braku produkcji krajowej. Przytłaczająca większość obrotu była fikcją tworzoną na potrzeby wyłudzania podatku VAT. Straty budżetu państwa w całym badanym okresie można szacować na nawet 18 miliardów złotych.

Powiązane tematy

Komentarze