Opinie

autor: fot. PAP
autor: fot. PAP

Szczurek o rok opóźnił efektywne zwalczanie oszustw VAT

Marcin Horała

Marcin Horała

prawnik, politolog, były radny miasta Gdyni, poseł na Sejm RP

  • Opublikowano: 30 maja 2019, 08:54

  • Powiększ tekst

Wobec niestawiennictwa świadka komisja VAT zajęła się zamknięciem jednego z badanych wątków - składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. A było to tak:

1️.8 stycznia 2015 Tomasz Tratkiewicz (dyrektor departamentu VAT w MF) rozesłał pismo do szefów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej prosząc o informacje o obszarach oszustw i propozycjach zmian w prawie potrzebnych, by z nimi walczyć.

2️.Do 15 stycznia napływa do MF kilkadziesiąt pism z propozycjami zmian uszczelniających od IS i UKS z całego kraju.

3️.23 stycznia dyrektor Tratkiewicz zleca swoim pracownikom opracowanie propozycji zmian legislacyjnych. Pisze, że sprawa jest pilna oraz, że dane z kontroli skarbowej są alarmujące wskazując na wyłudzenia o wielkości 8 miliardów złotych (w istocie było znacznie więcej).

4️.W departamencie VAT wre praca nad propozycjami uszczelniającymi. Prawdopodobnie około 17 - 19 lutego (brak daty dziennej) powstaje dla wiceministra Jarosława Nenemana dokument „notatka dla członków kierownictwa resortu finansów”. Opisane zostaje kilkanaście zmian w prawie pozwalających uszczelnić system podatkowy, z podziałem na możliwe do szybkiego wprowadzenia w życie i te wymagające dłuższych prac.

5️.27 lutego dyrektor Tratkiewicz w mailu do pracowników departamentu VAT informuje, iż na podstawie decyzji ministra Szczurka prace zostają przerwane (pisze: „nie ma dla nich klimatu”)‼️

6️.4 marca dyrektor Tratkiewicz asekuruje się notatką do wiceministra Nenemana z prośbą o potwierdzenie decyzji ministra Szczurka o zatrzymaniu prac. Komisja ma kopię notatki z adnotacją o akceptacji i podpisem wiceministra Nenemana.

7️.W zeznaniach świadkowie Ewa Kopacz, Jarosław Neneman, Tomasz Tratkiewicz i Mateusz Szczurek potwierdzili, iż zatrzymanie prac było osobistą decyzją ministra Szczurka.

8️.Komisja nie przyjęła tłumaczeń ministra Szczurka, iż przyczyną zatrzymania prac była niemożliwość ich przeprowadzenia przed końcem kadencji Sejmu (9-10 miesięcy). Wiele ważnych ustaw, np. podwyższenie wieku emerytalnego, zostało przeprocedowane znacznie szybciej. Minister Szczurek nie podjął żadnej próby ani nawet rozmowy z kimkolwiek, np. z premier Kopacz, celem oceny czy faktycznie czasu jest zbyt mało. Wreszcie - nic nie szkodziło, żeby spróbować. Najwyżej mielibyśmy gotową, napisaną i przekonsultowaną ustawę do szybkiego przyjęcia w nowej kadencji.

9️.W ocenie komisji blokując prace legislacyjne nad uszczelnieniem systemu poboru podatku VAT minister Mateusz Szczurek opóźnił o co najmniej rok bardziej efektywne zwalczanie oszustw i wyłudzeń podatkowych tym samym popełniając przestępstwo niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych