Opinie

autor: fot. PAP
autor: fot. PAP

Komisja VAT: Byli ministrowie PO mogli popełnić przestępstwo

Marcin Horała

Marcin Horała

prawnik, politolog, były radny miasta Gdyni, poseł na Sejm RP

  • Opublikowano: 18 lipca 2019, 16:59

  • Powiększ tekst

Dzisiaj Komisja VAT podjęła uchwałę o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez: Jana Vincenta Rostowskiego, Macieja Grabowskiego, Andrzeja Parafianowicza i Jacka Kapicę.

Skrót zawiadomienia:

1️.16 września 2010 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji złożyła do MF wniosek o zniesienie obowiązku składania zabezpieczeń zobowiązań podatkowych w imporcie.

2️.21 września 2010 wydział PT2 w Departamencie Podatku od Towarów i Usług opiniuje propozycję negatywnie, stwierdzając m. in., ze taka zmiana „może powodować możliwość wystąpienia nadużyć w systemie poboru podatku (…)” zwraca też uwagę na raporty Komisji Europejskiej „wskazujące na występowanie licznych nadużyć przy procedurach polegających na odraczaniu płatności podatku VAT z tytułu importu (np. oszustwa typu „znikający podatnik”).”

3️.1 października 2010 wiceminister Kapica pisze do wiceministra Grabowskiego załączając wniosek KIGEiT i wnosząc i jego uwzględnienie a w treści swojego pisma w istocie go rozszerzając.

4️.Od tego momentu, pomimo negatywnej oceny merytorycznej wskazującej na możliwe oszustwa i wyłudzenia, prace przebiegają błyskawicznie - w kilka dni przygotowane zostają zapisy nowelizacji ustawy o VAT i rozporządzenia Ministra Finansów znoszące zabezpieczenia w imporcie i procedurze uproszczonej 4200.

5️.Alternatywnym zabezpieczeniem miała być solidarna odpowiedzialność przedstawiciela, tyle że od razu wmontowano lukę, nie obejmując tą zasadą przedstawicielstwa bezpośredniego (usunięte dopiero w 2016).

6️.Jednocześnie Polska do 2013 roku nie przystąpiła do sieci EUROFISC do obszaru procedury 4200. Tym samym służby skarbowe nie miały możliwości wymiany informacji ze służbami innych krajów. Istotą oszustw przy procedurze 42 jest wykorzystywanie jej transgranicznego charakteru i bez takiej wymiany informacji ich ściganie jest niemożliwe. Kwestie udziału w Eurofisc podlegały bezpośrednio wiceministrowi Parafianowiczowi.

7️.W efekcie działalność wyżej wymienionych doprowadziły do powstania niemal trzyletniego okresu, w którym w imporcie i procedurach uproszczonych jednocześnie zniesiono obowiązek składania zabezpieczeń i pozbawiono służby skarbowe dostępu do informacji pozwalających na ściganie oszustw.

8️.W tym czasie Europejski Trybunał Obrachunkowy zwracał uwagę, że np. w ramach procedury 42 straty i wyłudzenia sięgają 29% należnych wpływów.

9️.W latach 2011-2015 dochody z podatku VAT rozliczanego w urzędach celnych (a więc w imporcie i procedurach uproszczonych) spadły z 29,07 mld zł do 11,09 mld zł.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych