Wywiad gospodarczy

Kolejne wielkie firmy opowiadają się za zrównoważonym rozwojem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 grudnia 2017, 12:55

    Aktualizacja: 18 grudnia 2017, 13:05

  • 1
  • Powiększ tekst

Prace nad realizacją przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 nabierają tempa. Niedawno w Ministerstwie Rozwoju, które koordynuje wprowadzenie tej agendy w Polsce, odbyła się bardzo ważna konferencja. Podczas konferencji do tzw. partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju przystąpiły kolejne duże firmy. Są tam już KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, BASF, Carrefour, Danone, Grupa Żywiec. Zainteresowanie celami Agendy 2030 jest coraz większe

Dzieje się bardzo dużo - powiedziała Małgorzata Greszta z CSR Consulting w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji w Polsce.pl. - Zainicjowaliśmy w tym roku z gronem partnerów i pod patronatem ministerstwa kampanię „17/17”. Kampania miała na celu przybliżenie w ciągu tych siedemnastu tygodni tych 17 celów. Tych celów jest 17, więc każdy tydzień poświęciliśmy innemu celowi. Wspólnie z firmami zbieraliśmy materiału i pokazywaliśmy, co jest potrzebne w Polsce. Ta kampania miała wygenerować zainteresowanie biznesu i pokazać, że Agenda 2030 to jest tez szansa dla biznesu i pole do działania dla biznesu - dodała.

Kampania 17/17 powstała z inicjatywy firmy doradczej CSR Consulting i była realizowana w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Kluczowa dla osiągnięcia celów rozwojowych zarówno Strategii jak i Agendy 2030 jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowanie partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw. Inicjatorzy kampanii twierdzą, że cel osiągnięto.

Nasza kampania, która trwała kilka miesięcy wygenerowała duże zainteresowanie, ale też dużo pytań, np. w co konkretniej biznes może się angażować - oceniła Małgorzata Greszta w rozmowie ze Stanisławem Koczotem, zastępcą redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”. - Wątek, który coraz częściej biznes podnosił pod koniec kampanii – „no to słuchajcie, to my już jesteśmy przekonani, my chcemy robić, to teraz nam pomóżcie i powiedzcie co mamy robić”. Stąd w tym roku hasłem przewodnim naszej kampanii było partnerstwo. Mówiliśmy o nowych modelach partnerstwa. O tym, żeby zrealizować model partnerstwa musimy działać i współpracować, i potrzebujemy być może nowych modeli biznesowych do współpracy - dodała.

Kampania i Strategia są elementami nowego trendu, czyli gospodarki obiegu zamkniętego. W tym nowym spojrzeniu na gospodarkę, chodzi o rozumienie całego ekosystemu usług biznesowych. Produkt uboczny albo odpad z jednej firmy, może stać się surowcem dla drugiej firmy, a firmy odchodzą od roli stricte producenta, na rzecz elementu podnoszenia jakości życia swoich klientów oraz swojego otoczenia biznesowego. Efektywne wprowadzenie tej gospodarki będzie wymagało stworzenia nowych modeli biznesowych. To też będzie wyzwaniem kampanii przyszłorocznej.

mw

Powiązane tematy

Komentarze