Wywiad gospodarczy

Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA / autor: Fratria
Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA / autor: Fratria

TYLKO U NAS

Grupa PKP chroni nie tylko podróżnych. 5 mln zł na COVID-19

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2020, 15:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Mimo pandemii koronawirusa są jednak ludzie, którzy musza się przemieszczać, także koleją. Jak bezpiecznie podróżować pociągiem i co robi PKP dla walki z koronawirusem? Gościem Maksymiliana Wysockiego w „Wywiadzie Gospodarczym” był Krzysztof Mamiński, prezes Grupy PKP SA

Na dziś w spółce PKP Intercity ubytek pasażerów przekracza 90 proc., a w spółkach o charakterze przewozów regionalnych jest to ponad 80 proc. Ale, co ważne, dostosowując ilość pociągów do zdecydowanie zmniejszonej liczby pasażerów nie zawieszamy żadnych połączeń w żadnym z punktów geograficznych w Polsce. Zmniejszamy ilość pociągów, ale na żadnej trasie nie likwidujemy połączeń – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

Od 15 marca br. zawieszone zostało kursowanie pociągów międzynarodowych. W kolejnych dniach, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczenia wprowadzono także w ruchu pociągów krajowych. Część pociągów została zawieszona na całej trasie przejazdu, część kursuje w skróconych relacjach. Ograniczenia wprowadzone zostały przez większość przewoźników kolejowych obsługujących zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne i aglomeracyjne. Ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m.in. w zakresie działalności zakładów pracy, placówek kulturowych i oświatowych przewoźnicy odnotowali znaczny spadek frekwencji. Przykładowo, już w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, PKP Intercity odnotowało zmniejszenie liczby dokonywanych rezerwacji o ponad 90 proc. Jednocześnie narodowy przewoźnik pozostaje w stanie gotowości i zaangażował się w rządową akcję #LOTdoDomu, umożliwiając przylatującym do Polski pasażerom wygodny dojazd ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina do miejscowości docelowych. Z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji PKP Intercity wprowadziło specjalne zasady zwrotu biletów w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Dworce kolejowe

Ze względu na mniejszą liczbę pasażerów najemcy PKP S.A. i podjęli decyzję o ograniczeniu działalności swoich punktów handlowo-usługowych na dworcach. Przewoźnicy kolejowi ograniczyli godziny pracy kas biletowych, a operatorzy części punktów komercyjnych (barów, restauracji, kawiarni, sklepów, kwiaciarni itp.) zdecydowali o tymczasowym zawieszeniu działalności. Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na około 60 dworcach w kraju.

Inne działania

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i polskiego rządu, Grupa PKP zachęca do ograniczenia transakcji gotówkowych. Rekomendowane jest kupowanie biletów kolejowych poprzez kanały mobilne: strony internetowe oraz aplikacje. W przypadku kupna biletów w kasach oraz u obsługi pociągu zalecane są zbliżeniowe płatności kartą. Dodatkowo opracowane zostały także specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2). Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej.

Gdy podróżny poczuje się źle

W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji.

Wsparcie kontrahentów – przewoźników kolejowych i najemców nieruchomości

Wszystkie dworce kolejowe funkcjonują, ale w stosunku do naszych partnerów biznesowych wprowadziliśmy kilka zasad ochronnych – powiedział prezes Mamiński – Ułatwiamy naszym partnerom biznesowym funkcjonowanie w tym trudny, okresie – dodał.

Spółki z Grupy PKP wprowadziły pakiet działań antykryzysowych skierowany do przedsiębiorców. Systemem ulg i zwolnień z części opłat zostali objęci zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i najemcy nieruchomości na dworcach i stacjach kolejowych.

Po stronie PKP SA

Polskie Koleje Państwowe, będące jednym z największych zarządców nieruchomości w kraju, stworzyły katalog udogodnień dla najemców prowadzących działalność gospodarczą na dworcach kolejowych. Najemcom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, PKP oferują takie rozwiązania jak: umorzenie 80% należnego czynszu za okres od 15 marca do 30 kwietnia br. czy zwolnienie w całości z opłaty eksploatacyjnej i opłaty marketingowej we wspomnianym okresie. Od przewoźników nie będzie pobierana w pełnym zakresie opłata za dostęp do infrastruktury, czyli tzw. opłata dworcowa. Za okres od 15 marca do 30 kwietnia br., a przewoźnicy kolejowi zostaną obciążeni wyłącznie za faktycznie zrealizowane zatrzymania pociągów w tym okresie. Na indywidualnie uzasadniony wniosek przewoźnika pasażerskiego możliwe będzie udzielenie dodatkowego opustu z uwzględnieniem znacznego spadku liczby pasażerów. Na pomoc mogą liczyć także pozostali najemcy, w stosunku do których przewidziane zostały takie udogodnienia jak: zawieszenie 80% czynszu należnego za okres od 15 marca do 30 kwietnia br. i zawieszenie 80% należnych opłat eksploatacyjnej i marketingowej w tym okresie. Co więcej, na indywidualnie uzasadniony wniosek najemcy PKP S.A. nie wykluczają częściowego umorzenia zawieszonych należności w przypadku wykazania przez najemcę skutków ograniczenia działalności gospodarczej przyczynami związanymi z epidemią.

Po stronie PKP PLK

Również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec najemców działających w obszarze dworców, peronów, przejść przewidują obniżenie opłat na poziomie podobnym jak PKP S.A. Działanie pomocowe przewidziane zostały także dla pasażerskich i towarowych przewoźników kolejowych, którzy okresowo wstrzymali kursowanie części pociągów. Mając to na uwadze, PKP Polskie Linie Kolejowe zawiesiły obciążanie przewoźników opłatami rezerwacyjnymi z tytułu rezygnacji z całej lub części trasy w okresie od 13 marca do odwołania. Ponadto od 14 marca również do odwołania przewoźnicy kolejowi nie będą obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym i/lub zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy.

Jesteśmy otwarci do dalszych negocjacji, w uzasadnionych wypadkach to, co zostanie, może być częściowo umorzone, ale to już na indywidualną analizę – powiedział prezes PKP SA.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Włączaliśmy się w ogólnokrajową pomoc w zwalczaniu pandemii. Grupa PKP za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP przeznaczyła 5 mln zł na zakup urządzeń i niezbędnych rzeczy do zwalczania koronawirusa. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu do badań laboratoryjnych. Już jako pierwsza Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie otrzymała sprzęt o wartości 1 mln zł wraz z odczynnikami. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z Ministerstwem Infrastruktury, gdzie i jak możemy pomagać w sposób finansowy, ale nie tylko – podkreślił Krzysztof Mamiński, prezes Grupy PKP SA.

Zarząd i rada nadzorcza Polskich Kolei Państwowych S.A. podjęły decyzję o przekazaniu darowizny celowej w wysokości 2 mln złotych. Łączny budżet, w skład którego wchodzą darowizny od spółek Grupy PKP na rzecz tych działań, będzie wynosił blisko 5 milionów złotych.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jest jednym z wielu przedsięwzięć, które pozwalają zwiększać szanse powodzenia w codziennej walce z pandemią. Kolejowe spółki starają się wykorzystywać wszystkie swoje możliwości i zasoby – np. pracownicy WARS rozpoczęli dostawy przygotowanych przez własnych kucharzy obiadów dla lekarzy i pielęgniarek z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Inne działania Fundacji Grupy PKP

• dystrybucja maseczek ochronnych wyprodukowanych przez MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. wśród kolejarzy pozostających w czynnej służbie – firma na co dzień zajmuje się szyciem mundurów kolejowych;

• wsparcie pracowników Kolejowej Medycyny Pracy w środki ochrony osobistej,

• przekazanie maseczek ochronnych pracownikom na place budowy, na których realizowane są inwestycje kolejowe, w czasie gdy tak istotne jest utrzymanie miejsc pracy;

• dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby pracownikom kolei i emerytom przebywającym na kwarantannie domowej (pracownicy Fundacji i wolontariusze);

• przekazywanie sprzętu komputerowego dzieciom uczącym się zdalnie, w szczególności z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Prezes Grupy PKP podkreśla, że na dworcach i w pociągach pasażerowie mogą czuć się bezpieczni i apeluje do podróżnych, który muszą się przemieszczać, pomimo pandemii:

Pamiętaj, kolej dba o ciebie, kolej o tobie pamięta i nie zapominaj o kolei, kiedy ta trudna sytuacja się skończy. Zapraszamy wszystkich naszych dotychczasowych klientów i nowych, aby po tym trudnym okresie wrócili do nas i korzystali z usług polskich kolei – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

Prezes PKP podkreślił też, że nie ma obecnie mowy o zwolnieniach w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem.

Co ważne, naszym zadaniem jest również nie likwidowanie miejsc pracy. Może pewne ograniczenia, może rozłożenie na wszystkich zatrudnionych w polskiej kolejach tego obciążenia. Chcemy to uregulować przez porozumienie z ogólnopolskimi centralami związkowymi, a później to realizować. Nie jest naszym zadaniem szukanie oszczędności na pracownikach, ale chcemy zrobić to razem, żeby przez ten trudny czas przejść razem, zarządzający z ich pracownikami. Taki mamy plan i z całą pewnością go zrealizujemy – powiedział prezes PKP SA.

mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze