Informacje

Minister finansów Tadeusz Kościński  / autor: Gov.pl
Minister finansów Tadeusz Kościński / autor: Gov.pl

Kościński: Polska popiera reformę unijnych reguł fiskalnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 września 2021, 12:30

  • 2
  • Powiększ tekst

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że Polska popiera reformę unijnych reguł fiskalnych w celu ułatwienia realizacji inwestycji publicznych – wynika z opublikowanego w poniedziałek komunikatu Ministerstwa Finansów po posiedzeniu Rady ECOFN na Słowenii

10-11 września na Słowenii odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN. W trakcie spotkania ministrowie podkreślali znaczenie polityki fiskalnej pod kątem wspierania inwestycji w celu wzmocnienia odporności gospodarek i ich potencjału. Rozmawiali także o wyzwaniach związanych m.in. z zieloną i cyfrową transformacją – poinformowano w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Polska popiera reformę unijnych reguł fiskalnych w celu ułatwienia realizacji inwestycji publicznych. Utrzymanie niezmienionych reguł wymusiłoby tak znaczące wysiłki konsolidacyjne, że zagrożona byłaby szybka odbudowa gospodarcza po kryzysie – powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister – jak wynika z komunikatu – dodał, że ewentualne zmiany nie powinny ograniczyć się tylko do korekt i uproszczeń.

„Wydatki na obronność państw członkowskich UE, które służą wspólnemu dobru, w naszej ocenie wymagają specjalnego traktowania i nie powinny być ujmowane w regułach unijnych”– podkreślił Tadeusz Kościński.

W trakcie spotkania w Słowenii ministrowie finansów omówili też postęp w zakresie unowocześnienia globalnego systemu podatkowego i stworzenia sprawiedliwych reguł opodatkowania międzynarodowych korporacji.

Widać wolę ustanowienia nowego systemu, który będzie skuteczniej przeciwdziałał szkodliwym praktykom podatkowym, co jest kluczowe dla Polski. Trwa nadal dyskusja w sprawie stawki minimalnego opodatkowania oraz wskaźników procentowych dla prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej, czyli tzw. substance-based carve-out. Ta ostatnia kwestia jest bardzo istotna dla Polski – powiedział Kościński.

W komunikacie MF wskazano także, że w czasie spotkania omawiano też zastosowanie nowoczesnych technologii typu blockchain i innych z zakresu DLT (distributed ledger technology) w obszarze usług finansowych. Podkreślono rosnące znaczenie tych technologii oraz szanse i potencjalne zagrożenia związane z ich wykorzystaniem. Ponadto omówiono wyzwania wynikające ze zmian klimatu pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie rynków finansowych i biznesu.

Jak napisano w informacji MF, ministrowie zgodzili się z potrzebą włączenia rynków finansowych w działania zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych m.in. poprzez odpowiednie zachęty i korzystniejsze możliwości finansowania zrównoważonych projektów. Rozmawiano również o możliwościach wspierania państw o niskich dochodach i tych znajdujących się w trudnej sytuacji makroekonomicznej poprzez tzw. specjalne prawa ciągnienia (Special Drawing Rights, SDR) w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Czytaj też: Premier: Polski Ład ma charakter twardej waluty zobowiązań

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze