Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

System kaucyjny jako skuteczny model gospodarki odpadowej

ARTYKUŁ PARTNERA

  • Opublikowano: 19 października 2021, 12:45

    Aktualizacja: 19 października 2021, 12:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Z uwagi na systematycznie rosnącą masę odpady stają się coraz większym zagrożeniem dla środowiska, a jednocześnie ciężarem dla portfeli konsumentów. Jako społeczeństwo mamy obowiązek poszukiwać i wdrażać coraz skuteczniejsze metody gospodarowania odpadami, pozwalające obywatelom na poczynienie oszczędności i poprawę jakości ich życia, a producentom zapewniające realizację poziomów recyklingu, czyli wymogów dotyczących procentu odzyskiwanych surowców.

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Klimatu opublikowało założenia systemu kaucyjnego. Polega on na zamkniętym obiegu surowców, w którym opakowania po napojach, zamiast trafiać do śmieci, oddawane są w zamian za zwrot kaucji do sklepów i ponownie wykorzystywane do produkcji nowych opakowań. Z badań wynika, że jest to jedyny model zbiórki odpadów, który umożliwi producentom produktów w opakowaniach spełnienie ich obowiązków w zakresie recyklingu.

W systemie kaucyjnym udział butelek PET wykorzystywanych do ponownego użycia sięga 86 proc. Efektywność tego systemu pozwoli na osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu dla opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie 55 proc. do roku 2030. Jednocześnie masa pozyskiwana w systemie kaucyjnym znacznie się przyczyni do ograniczenia ilości odpadów gromadzonych w altanach śmietnikowych, co powinno się przełożyć na niższe koszty dla mieszkańców.

Polska jest zobligowana do osiągnięcia docelowo poziomu 90 proc. recyklingu butelek po napojach z tworzyw sztucznych (tzw. butelek PET). Realizacja tego ambitnego celu wymaga wdrożenia skutecznego i efektywnego systemu kaucyjnego. Chodzi tu o model, który zagwarantuje prosty i szybki zwrot przez obywateli pustych butelek po napojach i płynach, szeroką dostępność punktów odbioru zużytych opakowań, a w dodatku będzie opłacalny dla producentów i przejrzyście działający dla konsumentów.

Maksymalizację korzyści dla wszystkich uczestników systemu może zapewnić jedynie system oparty na zasadach wolnorynkowych. Wprawdzie kaucja i zasady powinny być dla wszystkich takie same, ale modele funkcjonowania systemu już różne, po to, aby znaleźć najlepsze ekonomiczne rozwiązania w celu osiągnięcia możliwie najwyższej liczby oddanych butelek.

Wygodny dla konsumentów zwrot butelek mogą zapewnić jedynie automaty, które mimo wysokich kosztów inwestycyjnych zasadniczo zmniejszają koszty funkcjonowania systemu. Zapobiegają ponadto oszustwom, gwarantują oszczędność pracy personelu sklepów i są powszechnie dostępne. Jednocześnie obciążenie tymi inwestycjami wyłącznie producentów produktów w opakowaniach wydaje się na tyle ryzykowne, że w rezultacie kosztami mogą zostać obciążeni konsumenci. Koszty te, w celu optymalizacji, powinny być zatem rozłożone na większą liczbę podmiotów tworzących system, jak również uwzględniać fundusze pozyskiwane od inwestorów zewnętrznych, aby zbudować model ekonomiczny skuteczny i efektywny.

Taki model działania wymaga odpowiednich warunków umożliwiających pozyskanie dodatkowych funduszy od różnych interesariuszy. Ponadto budowanie efektywnych lokalnych systemów uwzględniających transport, magazynowanie i potrzeby logistyczne wydaje się bardziej ekonomicznie uzasadnione niż tworzenie centralnego, mało elastycznego systemu kaucyjnego dla całej Polski.

Swoboda gospodarcza zasadniczo wpływa na efektywność rynku i orientację prokonsumencką. Kilku operatorów systemu gwarantuje większe możliwości wszystkim uczestnikom rynku. W takim modelu sieci handlowe będą mogły stosować indywidualne skuteczne rozwiązania w zakresie zwrotu butelek, a producenci uzyskają dostęp do recyklatu, który wykorzystają do produkcji swoich opakowań.

Mnogość automatów w przeciwieństwie do zbiórki manualnej w sklepach zapewni konsumentom szybki i łatwy zwrot butelek. Rolą operatora będzie sprawne i ekonomiczne połączenie wszystkich elementów systemu w celu osiągnięcia możliwie najwyższej skuteczności. Sprawnie działające systemy zapewnią również wysokie stopy zwrotu opakowań, czyli maksymalną liczbę butelek oddawanych do sklepów.

Tekst powstał we współpracy z partnerem komercyjnym

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze