Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KGHM zatwierdził nową politykę klimatyczną

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 listopada 2021, 16:40

  • 0
  • Powiększ tekst

KGHM Polska Miedź przyjął politykę klimatyczną, w której zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej jednostki dominującej do 2050 r. w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz redukcję tych emisji do 2030 r. o 30% wobec poziomu z 2020 r.

Zaostrzająca się polityka klimatyczna UE, w szczególności Europejski Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55, ma decydujący wpływ na warunki funkcjonowania polskiego przemysłu. Obserwowany od kilku miesięcy radykalny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej rzutuje na konkurencyjność polskich producentów na poziomie międzynarodowym, nie tylko w odniesieniu do nieskrępowanych restrykcyjnymi przepisami ochrony środowiska wytwórców spoza Europy, ale także tych pochodzących z innych krajów UE, gdzie - co do zasady - bardziej zrównoważony miks energetyczny pozwala pozyskiwać energię wyraźnie niższym nakładem kosztów - czytamy w komunikacie.

Spółka spodziewa się, że wynikająca z wprowadzenia pakietu Fit for 55 rewizja systemu EU ETS spowoduje, że na skutek zwiększonego do -61% do 2030 r. celu redukcji emisji (z obecnego poziomu -43%) odnotuje istotny wzrost kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków KGHM, dodatkowe koszty związane z zakupem uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS w latach 2021-2030 wyniosą ok. 1,04 mld zł.

Spółka prognozuje również, że wprowadzane zmiany spowodują pojawienie się dodatkowych kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ze względu na wyższe jednostkowe ceny rynkowe. Przy założeniu utrzymania obecnego wolumenu zakupów energii elektrycznej na rynku (ok 2,24 TWh w 2020 r.), dodatkowe koszty wyniosłyby ok. 2,96 mld zł w latach 2021-2030. KGHM Polska Miedź S.A. tym samym przewiduje, że koszty związane z implementacją ambitnych celów klimatycznych UE wyniosłyby łącznie 4 mld zł w latach 2021-2030. Z tego powodu Spółka będzie intensyfikować działania dekarbonizacyjne już prowadzone (Program Rozwoju Energetyki) oraz uruchomi nowe projekty w tym obszarze. Działania te będzie strukturyzować przyjęta Polityka Klimatyczna.

Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez spółkę - jako jednostkę dominującą grupy kapitałowej KGHM - neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 - emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną spółki i zakresu 2 - emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji - czytamy dalej.

Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji zakresu 1 i zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą grupę kapitałową KGHM mają zostać przedstawione najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.

Następstwem polityki klimatycznej będzie program dekarbonizacji grupy kapitałowej KGHM stanowiący uszczegółowienie sposobu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych, a także prezentujący całość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych. Program dekarbonizacji grupy kapitałowej KGHM będzie podany do wiadomości publicznej, zaznaczono także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też: Warto inwestować w infrastrukturę

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze