Informacje

Marcin Chludziński, prezes KGHM / autor: Materiały prasowe
Marcin Chludziński, prezes KGHM / autor: Materiały prasowe

Nowa strategia KGHM do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 stycznia 2022, 18:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Krajowa produkcja miedzi na poziomie ok. 600 tys. ton, zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów spółki, zaspokojenie m.in. połowy konsumpcji energii z własnych źródeł - zakłada zatwierdzona w piątek przez radę nadzorczą strategia KGHM do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Od uchwalenia strategii KGHM na lata 2019-2023 minęły trzy lata.

W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych - poinformował KGHM.

Spółka wyjaśniła, że decyzja o aktualizacji strategii wynika z kilku powodów. Wskazano m.in. zmianę w otoczeniu makroekonomicznym o znaczeniu strategicznym dla branży wydobywczej, w szczególności wynikającymi z zielonej transformacji. Zwrócono uwagę również na doprecyzowanie działań KGHM w aspekcie wejścia na ścieżkę dekarbonizacji i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu. Firma chce też koncentrować się na zabezpieczeniu dostępu do bazy surowcowej dla przyszłej produkcji miedzi, ale również także działać w kierunku rozwoju zdolności wydobywczych w obszarze innych metali i surowców mineralnych.

Zasadność dokonania przeglądu i redefinicji zbiegła się również z nadzwyczajną sytuacją rynkową w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo, iż KGHM poradził sobie wyjątkowo dobrze na tle rynku w tym trudnym czasie, to chcąc zachować dotychczasową elastyczność, należy zaktualizować plany na przyszłość - dodano.

KGHM przekazał, że w efekcie przeglądu powstała strategia do 2030 roku z horyzontem roku 2040.

W celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, zaktualizowane zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju: elastyczność, efektywność, ekologia oraz e-przemysł o dodatkowy, piąty element - energię – wyjaśnia KGHM.

Nowa strategia spółki „5E” to pięć filarów bazujących na pięciu zaktualizowanych kierunkach rozwoju. Dodano, że filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu.

KGHM w strategii jako jeden z głównych celów wskazuje na umocnienie pozycji grupy jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa.

W celach na rok 2030 wymieniono m.in. cel krajowej produkcji miedzi na ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej poprzez m.in. zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu. KGHM chce również zwiększyć produkcję z zagranicznych aktywów spółki poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.

Miedziowa spółka chce też utrzymać pozycję w pierwszej trójce producentów srebra na świecie produkując ok. 1200 ton srebra rocznie.

Spółka chce również dywersyfikować i dążyć do zrównoważonego rozwoju przez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł. W 2030 r. spółka planuje produkować tyle energii, by zaspakajać minimum połowę własnych potrzeb. Chce także zredukować emisję CO2 ze zużycia energii elektrycznej o 1 mln ton CO2.

KGHM w 2030 r. chce też poddawać recyklingowi 350 tys. ton złomów miedzi.

W kolejnym komunikacie spółka poinformowała także o głównych założeniach budżetu na 2022 r.

Spółka przekazała, że w 2022 r. rzeczowe nakłady inwestycyjne wyniosą 2 mld 835 mln zł, a pozostałe nakłady inwestycyjne - 202 mln zł. W 2022 r. KGHM planuje produkcję 392 tys. ton miedzi w koncentracie i 585 tys. ton miedzi elektrolitycznej. Zakłada też sprzedaż 583 tys. ton miedzi płatnej.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze