Informacje

Horyzont Innowacji / autor: NCBR
Horyzont Innowacji / autor: NCBR

NCBR organizuje konferencję o rozwoju przełomowych technologii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 listopada 2021, 22:20

  • 0
  • Powiększ tekst

25 listopada br. odbędzie się konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, organizowane w przededniu startu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej

Po przyjęciu przez NCBR nowej strategii i rozpoczęciu procesu transformacji swoich kluczowych obszarów działalności, pora na debatę w gronie ekspertów tworzących ekosystem innowacji w Polsce.

Jesteśmy dziś w szczególnym momencie historii rozwoju społeczno-gospodarczego. Wiemy, że tradycyjne motory napędzające gospodarkę już nie wystarczają. Rozwój wymaga poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, ale też organizacyjnych. To w innowacjach powstających w dialogu nauki i biznesu poszukuje się dziś odpowiedzi na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy skutkom pandemii. Właśnie tworzeniu innowacji odpowiadających na wyzwania teraźniejszości i przyszłości poświęcona jest konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” – mówi dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od ponad dekady ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu innowacji w Polsce. Centrum jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat, a także inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Bogate w doświadczenie, wiedzę i kompetencję Centrum jest partnerem w realizacji strategicznych dla kraju projektów, realizowanych z Funduszy Europejskich oraz środków krajowych, z takich obszarów jak na przykład transformacja energetyczna gospodarki czy wykorzystanie wyników badań nad sztuczną inteligencją w przemyśle, medycynie, rolnictwie, edukacji i innych obszarach. Tylko w tym roku Centrum dysponuje budżetem w wysokości 7,1 miliarda złotych, dzięki któremu wesprze tysiące innowacyjnych projektów realizowanych w polskiej gospodarce.

NCBR stawia dziś kluczowe pytania dotyczące przyszłości innowacji. - Konferencja NCBR to miejsce do rozmowy o kierunkach rozwoju innowacji. Namysłu, jakich technologii dziś potrzebujemy, a na rozwój jakich powinniśmy postawić, ponieważ są technologiami przyszłości. Jesteśmy bowiem w momencie, gdy świat poszukuje najlepszych rozwiązań m.in. w obszarze technologii wodorowych czy automatyzacji i cyfryzacji przemysłu. Mamy szansę wziąć w tych poszukiwaniach aktywny udział i być pierwszymi, którzy zastosują ich rezultaty w gospodarce – mówi dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

25 listopada br. uczestnicy debat odpowiedzą także na pytania, jak wzmocnić międzynarodową współpracę naukowców, przedsiębiorców, innowatorów, by w pełni korzystać z najnowszej wiedzy i dostępnej technologii oraz jaka jest rola w tych procesach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako kluczowego ośrodka wspierającego innowacyjność oraz komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych w kraju.

Konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” stanie się przestrzenią wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. Będzie to też miejsce do dyskusji przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, administracji centralnej oraz całego ekosystemu innowacji o zwiększeniu polskiego udziału w europejskim programie Horyzont Europa oraz namysłu nad projektowaniem narzędzi wspierających innowacyjność w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które są następcami programów Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Konferencja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Horyzont Innowacji” uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki. Patronat nad wydarzeniem objęły także: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Już dziś można zarejestrować swój udział w wydarzeniu. Rejestracja odbywa się poprzez stronę konferencji NCBR „Horyzont Innowacji”. Na stronie wydarzenia dostępna będzie również otwarta transmisja online całej konferencji.

NCBR/KG

Powiązane tematy

Komentarze