Informacje

Pixabay / autor: fot. Pixabay
Pixabay / autor: fot. Pixabay

Egzaminy zawodowe ruszają!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 stycznia 2022, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

W poniedziałek rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Są przepustką do podjęcia pracy. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

Egzaminy przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i z praktycznej.

Część pisemna dla wszystkich zdających w sesji zimowej w formule 2012 lub 2017 odbędzie się we wtorek 11 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty – w terminie 11–15 stycznia.

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 r. rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 6 lutego. Część praktyczna w formule 2019 również rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 23 stycznia. Egzaminy w części praktycznej odbywają się według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aby zdać egzamin, należy uzyskać z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ?Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów i po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje nastąpi 7 kwietnia.

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy będą przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wytyczne mówią, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Ozdrowieńcy i w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, mogą przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie, pod warunkiem, że mają negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu), inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję i obsługę szatni.

Jeżeli to możliwe, w dniach egzaminu w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć ich prowadzenie po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Maseczki nie obowiązują w salach egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Zdający, jeżeli uznają to za właściwe, mogę mieć zakryte usta i nos także w trakcie egzaminu.

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych i w innych miejscach. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić tak, aby między zdającymi był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku. Nie ma ograniczeń liczby osób w sali, jednak zaleca się – jeżeli pozwalają na to warunki – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali. PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze