Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Mimo buntu nauczycieli rozpoczęły się egzaminy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2019, 11:22

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju w poniedziałek o godzinie 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. We wtorek czeka ich sprawdzian z matematyki, a w środę z języka obcego.

Jest to pierwsza w historii sesja egzaminu ósmoklasisty. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasistów jest jednocześnie kolejnym dniem strajku nauczycieli, który rozpoczął się w miniony poniedziałek.

Na tę chwilę nie mamy sygnałów o jakichkolwiek nieprawidłowościach” - powiedział PAP w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

W poniedziałek uczniowie zdają egzamin z języka polskiego. Potrwa on 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut).

W przygotowanym przez CKE informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego można przeczytać, że zdający otrzyma składający się z dwóch części arkusz egzaminacyjny.

Pierwsza część ma zawierać zadania związane z dwoma tekstami zamieszczonymi w arkuszu: tekstem literackim (poezja, epika albo dramat) i z tekstem nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym albo publicystycznym). Większość zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio do tych tekstów. Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również: zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. oraz/lub zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów wymienionych w arkuszu.

W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów. Uczeń będzie wybierał spośród: tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Każdy temat będzie wymagał odwołania się przez ucznia do obowiązkowej lektury szkolnej oraz do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.

W drugim dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, będzie egzamin z matematyki - potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). W trzecim dniu, w środę, będzie egzamin z języka obcego - potrwa 90 minut (może być wydłużony do 135 minut).

Największa grupa ósmoklasistów (94,98 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 4,54 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,48 proc. ósmoklasistów.

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko przez trzy lata: w 2019, 2020 i 2021 r. W 2022 r. egzamin potrwa cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii lub z historii).

W miniony poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. W strajku biorą też udział nauczyciele niezrzeszeni w związkach. Według ZNP w ubiegłym tygodniu w strajku udział brało 74,29 proc. szkół i przedszkoli. Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszym dniu strajku podawało, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.

Dane o liczbie placówek objętych protestem i strajkujących nauczycielach mogą się różnić w różne dni, gdyż nauczyciele codziennie rano, przychodząc do pracy do szkoły czy przedszkola, podejmują decyzję, czy w tym dniu będą protestować, więc mogą zawiesić swój udział w strajku na czas egzaminów.

Na początku kwietnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur). Zgodnie z nim w skład komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach wejść mogą nauczyciele z innych szkół, a także każda osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne. Według MEN to odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

W piątek Zalewska dziękowała wszystkim osobom, które zgłosiły się i pomogły w ubiegłym tygodniu w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego. Podała, że w bazach kuratoriów znajduje się ponad 10 tys. takich osób.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają go 14 czerwca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze